Kehysriihen ehdottamat kolmen miljardin uudet sopeutustoimet osoittavat, että taloustilanne on vakava. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen muistuttaa, ettei kukaan suomalainen halua, että EU:n virkamiehet päättävät, miten Suomen valtiontaloutta tasapainotettaisiin.

– Hallitus ei tekisi näitä toimia, ellei tilanne sitä vaatisi. Lääkkeet ovat vahvoja, mutta potilas tarvitsee niitä selviytyäkseen, sanoi Margaret Thatcher aikoinaan. Samaa voimme sanoa nyt. Julkista taloutta on pakko tasapainottaa, koska muuten joudumme EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn, varoittaa perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen.

Turvallisuustilanne on kireä

Antikainen korostaa, että Suomen turvallisuustilanne on kireä ja tällä hetkellä kohtaamme monia haasteita niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

– Valtionhallinnon toimintamenoihin kohdistetaan 150 miljoonan euron säästöt aiempien päätösten lisäksi. Turvallisuus on kuitenkin kriittinen tekijä suomalaisten hyvinvoinnille ja yhteiskuntamme vakaudelle. Siksi on tärkeää, että suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan eikä siinä tavoitella taloudellisia säästöjä.

– Meillä on oltava riittävät resurssit vastata erilaisiin uhkiin. Siksi tietyt sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaavat ammattiryhmät on jätetty säästöjen ulkopuolelle. Näitä ammattiryhmiä ovat muun muassa ammattisotilaat, rajavartijat, poliisit ja vanginvartijat, Antikainen sanoo.

– Kun Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus varmistetaan, voivat suomalaiset elää maassa, joka voi kehittyä ja menestyä.

Keskussairaalaverkko säilyy nykyisellään

Antikainen painottaa jokaisen hyvinvointialueen keskussairaalan merkitystä terveydenhuollon kokonaisvaltaisessa palvelutarjonnassa.

– Hallitus varmisti kehysriihessä, että jokaisella hyvinvointialueella säilyy keskussairaala, joka pystyy tarjoamaan laadukkaita synnytys- ja leikkauspalveluita, Antikainen sanoo.

Iäkkäiden hoito ja hoitotakuun mitoitus

Antikainen muistuttaa, että Sanna Marinin hallituksen aikana hoitajamitoitusta nostettiin 0,65 hoitajaan pyrkimyksenä parantaa iäkkäiden hoidon laatua. Totuus kuitenkin on, että resursseja tähän ei ole ollut eikä ole riittävästi. Vanhustenhuollon ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus lasketaan 0,6 hoitajaan eli kuuteen hoitajaan kymmentä asiakasta kohden.

– Hoitajia ei yksinkertaisesti ole nyt saatavilla, joten kehysriihessä tämä päätös oli pakko tehdä. On kuitenkin olennaista, että tämä päätös ei tarkoita terveydenhuollon epäkohtien unohtamista. Asia voidaan laittaa kuntoon, kun resurssit ja tilanne sallivat parannusten toteuttamisen, sairaanhoitajataustainen Antikainen painottaa.

– Kehysriihi tehtiin erittäin vaikeassa tilanteessa. Valtavan taloudellisen kriisin keskellä meitä painostetaan myös ulkoapäin Venäjän toimesta ja sisäisen turvallisuuden ylläpidossakin riittää kasvavia haasteita. Yhtälö on karmiva, ja nyt on pakko taata valtion ydintehtävä, joka on sisäinen ja ulkoinen turvallisuus.

Suomen Uutiset