Kokkolalainen kätilö ja ensimmäisen kauden kansanedustaja Pia Sillanpää on tyytyväinen hallituksen päätökseen säilyttää nykyinen synnytyssairaalaverkko ennallaan. Sillanpäälle oli alusta alkaen selvää, ettei hän voi 20 vuoden kätilöuran jälkeen kannattaa toimia, joissa synnytyssairaaloita ryhdyttäisiin ajamaan alas.

Perussuomalaisten kansanedustaja Pia Sillanpää uskoo jokaisen ymmärtävän, että sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ovat vaikeassa tilanteessa. Ikääntyvä väestö, laskusuunnassa oleva syntyvyys ja pätevän henkilökunnan saaminen hoitoalalle ovat isoja pitkän aikavälin haasteita päättäjille ratkottavaksi.

– Synnytyssairaalaverkoston ennallaan pitäminen onkin nyt vahva signaali suomalaisille: nyt on oikea aika perustaa perhe. Viimeiset kuukaudet olen huolehtinut omalta osaltani siitä, että päättäjät ovat tietoisia, miksi synnytyssairaalaverkon ylläpito on tärkeää, Sillanpää toteaa.

Välimatkat aiheuttavat haasteita

Suomi on pitkien välimatkojen maa, ja nykyiselläänkin synnytyssairaalaverkko asettaa osalle perheistä haasteita. Välimatkat joissakin maakunnissa ovat pitkiä, eikä ole kenenkään etu, että matkasynnytykset lisääntyvät.

– Nyt synnyttävän äidin matkustusaika lähimpään synnytyssairaalaan pysyy ennallaan ja pääsy kivunlievityksen pariin sekä turvalliseen synnytyksen seurantaan ei viivästy matkustusajan pidentymisen vuoksi. Lisäksi perheet voivat luottaa siihen, että jokaisella hyvinvointialueella säilyy keskussairaala, jossa voi synnyttää, Sillanpää jatkaa.

Sairaalat tarvitsevat myös henkilökuntaa

Tulevaisuuden sotepalveluiden järjestäminen riippuu julkisen talouden tilanteen lisäksi siitä, onko meillä riittävästi hoitajia ja lääkäreitä saatavilla. Yksikään sairaala tai hoitolaitos ei toimi ilman pätevää henkilökuntaa.

– Meidän täytyy tehdä hartiavoimin töitä sen eteen, että alan ammattilaisia löytyy jatkossakin. Hallitus on onneksi tarttunut aiheeseen, ja muun muassa Hyvän työn ohjelma keskittyy vain ja ainoastaan alan pito- ja vetovoiman lisäämiseen ja alan ongelmien ratkaisemiseen. Työ kokonaisuudessaan hoitoalan henkilöstön lisäämiseksi ja työolojen parantamiseksi jatkuu. Hyvinvoiva henkilöstö on sotealan tärkein peruspilari, Sillanpää kommentoi toiveikkaana.

Suomen Uutiset