Öljynjalostamoyhtiö Neste ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut ja harkitsevansa Nesteen Naantalin öljynjalostamon lakkauttamista. Naantalilainen kansanedustaja Vilhelm Junnila (ps.) on raivoissaan.

– Nesteen jalostamosta uhkaa tulla ensimmäinen iso ilmastopolitiikan uhri, joka osuu lähelle. Alkujärkytys on muuttunut vihaksi, lähes vuosikymmenen itsekin jalostamolla työskennellyt Junnila toteaa tiedotteessa.

Junnilan mukaan yhteiskunnallinen suunta on ollut vahvistaa energiamarkkinoiden muutosta, jossa ilmastotoimien rooli on kasvanut teollisuuden kilpailukykyä suuremmaksi. Tämä vähentää perinteisiä teollisuuden työpaikkoja.

– Suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä tuhotaan idealismilla. Meillä puhutaan 6 tunnin työpäivistä, eikä arvosteta perinteistä työntekoa ja huomioida kansallista intressiä. Hallituksen on välittömästi aloitettava teollisuuden kunnianpalautus Naantalin jalostamosta, Junnila jyrähtää.

Valtiovarainvaliokunnan jäsen Vilhelm Junnila aikoo painokkaasti vaikuttaa tilanteeseen. Eduskunnassa taustakeskusteluja on hänen mukaansa jo käyty ja myös Varsinais-Suomen liitto ja Naantalin kaupunki kokoontuvat maanantaina.

Selvää on, että käännämme kaikki kivet työpaikkojen pelastamiseksi, Junnila toteaa.

Vaikutukset Varsinais-Suomeen ja Naantaliin olisivat kovia. Suurimmat kustannukset maksaisivat tavalliset työtä tekevät ihmiset ja yhteiskunta.

– Koko alihankintaketju huomioiden puhutaan useista tuhansista työpaikoista. Kovia investointejakin on tehty, muun muassa koko Itämeren syvin väylä Naantaliin, Junnila kertoo.

Nesteen osakkeen hinta on yli 10-kertaistunut vain 8 vuodessa.

Missä on yritysvastuu ja yhteiskuntavastuu nyt? Enemmistö omistuksesta on edelleen suomalaisissa käsissä. Neste tekee miljardien eurojen tulosta ja vuonna 2015 tehdyt investoinnit ovat merkittävästi parantaneet tuloskehitystä ja resurssitehokkuutta myös Naantalissa, Junnila kertoo.

Junnila korostaa myös jalostamon tärkeää roolia huoltovarmuuden turvaamisessa.

SUOMEN UUTISET