Oikeusministeriö esittää muutoksia vaalirahoituksesta annettuun lakiin, puoluelakiin, vaalilakiin sekä kansalaisaloitelakiin. Ministeriö ehdottaa muun muassa tarkennuksia vaalirahoitukseen sekä eurooppalaisen kansalaisaloitteen kannattamisen alaikärajan laskemista 16 vuoteen.

Oikeusministeriön ehdottamien muutosten tavoitteena on lisätä vaali- ja puoluerahoituksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ehdotuksen mukaan myös vaalikampanjan kulut ylittävä vaalirahoitus tulisi jatkossa ilmoittaa. Lisäksi ehdokkaan tulisi ilmoittaa, mihin ylijäävä vaalirahoitus siirtyy.

– Myös kampanjaa varten otetun lainan alkuperä olisi jatkossa ilmoitettava. Jatkossa otetuista lainoista tulisi tehdä ajantasainen ilmoitus samalla tavalla kuin saadusta tuesta tehdään. Lisäksi oikeusministeriö ehdottaa, että luettelo asioista, joita ei pidetä tukena, päivitetään, ministeriöstä kerrotaan.

Oikeusministeriön ehdotuksessa puolueilla olisi jatkossa selkeä mahdollisuus valtionavustuksen osittaiselle siirtämiselle puolueen tarkoitusta toteuttavan muun yhteisön tai säätiön toiminnan tukemiseen vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Nuorille lisää vaikutusmahdollisuuksia

Lisäksi oikeusministeriö ehdottaa, että eurooppalaista kansalaisaloitetta voisivat jatkossa kannattaa kaikki 16 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Tällä hetkellä alaikäraja on 18 vuotta. Tavoitteena on lisätä erityisesti nuorten kiinnostusta eurooppalaista kansalaisaloitetta kohtaan ja siten lisätä heidän osallistumismahdollisuuksiaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

– Ehdotuksessa myös esitetään luopumista puolueiden pakollisesta jäsenäänestyksestä eduskuntavaaleissa. Tällä hetkellä puolueiden on täytynyt toimittaa vaalipiirissä salainen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuva jäsenäänestys ehdokkaista, mikäli heitä on ollut enemmän mitä puolueella on oikeus asettaa vaalipiirissä. Jatkossa puolueilla olisi itsellään mahdollisuus päättää omissa säännöissään jäsenäänestyksen järjestämisestä, kerrotaan oikeusministeriön tiedotteessa.

Lakiehdotukset ovat lausunnolla 18. kesäkuuta saakka, ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2025.

Suomen Uutiset