Euroopan parlamentissa keskusteltiin 13. joulukuuta toimista avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi unionin toimielimissä vuosi parlamentissa paljastuneen korruptioskandaalin jälkeen. Keskusteluun osallistunut Pirkko Ruohonen-Lerner (ps./ECR) nosti puheessaan esiin sen, että lisää avoimuutta ja tiukempia sääntöjä tarvitaan myös vaalirahoitukseen.

Korruptioskandaalissa ryvettyi parlamentin demariryhmän meppejä, muiden muassa kreikkalainen parlamentin varapuhemies Eva Kaili, joiden epäillään saaneen mittavia lahjuksia Qatarilta. Tämän ns. Qatargaten seurauksena sääntöjä on joiltain osin tiukennettu esimerkiksi lobbaritapaamisten ilmoitusvelvollisuuden osalta.

– Äänestäjien on tärkeä tietää, mitkä tahot rahoittavat poliitikkojen vaalikampanjoita, jotta he tietävät, kenen asialla ehdokkaat toimivat valituksi tullessaan, sanoo europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner.

Laki vaalirahoituksesta ei ole toteutunut

Ruohonen-Lerner on pitkän poliittisen uransa aikana ottanut useasti kantaa päätöksenteon avoimuuden ja vaalirahoituksen läpinäkyvyyden puolesta. Toimiessaan kansanedustajana vuosina 2007-2015 hän oli mukana vaalirahalakia uudistaneessa Tarastin työryhmässä. Tuolloin sorvattu laki on edelleen suurelta osin voimassa.

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta tuli voimaan vuonna 2009. Lain tarkoituksena oli lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista sekä rajoittaa ehdokkaiden vaalikampanjoiden kulujen kasvua.

– Mikään lain kolmesta tavoitteesta ei ole toteutunut. Valtiontalouden tarkastusvirasto on kaikissa kertomuksissaan korostanut sitä, että laki ei anna heille mahdollisuuksia pyytää esimerkiksi vertailutietoja tahoilta, jotka ovat tukeneet ehdokkaiden kampanjoita. Täten siis varsinainen vaalirahoituksen tarkastustoiminta ei voi toteutua.

Kampanjakatot pakollisiksi

Kampanjakatoista tulisi Ruohonen-Lernerin mukaan tehdä myös pakollisia.

– Vaalikampanjoiden suuruudelle olisi syytä asettaa kampanjakattoja. Näin estetään piiloteltuja vaikutusyrityksiä ja varmistetaan tasapuolisemmat toimintaedellytykset kaikille ehdokkaille.

– Avoimuus on tie kohti oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa päätökset heijastavat tavallisten äänestäjien eikä rahakkaiden lobbareiden intressejä.

Suomen Uutiset