– Tällä hetkellä oikeuskansleri on varmaankin ensisijainen toimija, joka voi arvioida asetelmaa. Siinä sitten pyydetään pohjaksi selvityksiä. Käsittääkseni ministeri Haavisto ei ole vielä esittänyt omaa näkemystään asiassa, valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen kommentoi Pekka Haaviston tapausta Suomen Uutisille. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Haavisto on äskettäin painostanut konsulipäällikkö Pasi Tuomista ryhtymään operaatioon, jonka tarkoitus oli palauttaa konsulikyydillä Suomeen al-Holin pakolaisleirillä olevia lapsia.

Ilta-Sanomat uutisoi tänään ulkoministeri Pekka Haaviston pyrkineen käyttämään omaa asemaansa omien poliittisten tarkoitusperiensä edistämiseen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Haavisto olisi painostanut konsulipäällikkö Pasi Tuomista ryhtymään operaatioon, jonka tarkoitus oli palauttaa konsulikyydillä Suomeen al-Holin pakolaisleirillä olevia lapsia.

Ilta-Sanomien mukaan Tuominen oli kieltäytynyt Haaviston pyynnöstä todettuaan sen lainvastaiseksi ja ettei hän yksittäisenä virkamiehenä voi toteuttaa lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia rikkovaa operaatiota. Haavistoa ei vastaus miellyttänyt, mikä johti Tuomisen syrjäyttämiseen tehtävistään.

Rikosoikeudellinen vastuu edellyttäisi eduskunnan nostamaa syytettä

Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen toteaa olevansa Haaviston tapauksesta lehtitietojen varassa. Viljanen muistuttaa, että oikeuskanslerille on jo aiemmin tehty kanteluita Haaviston toimenpiteistä.

Viljanen sanoo, ettei tämänhetkisten tietojen perusteella voi ottaa kantaa, onko Haaviston kohdalla kyse lainvastaisesta menettelystä.

– Oletan, että oikeuskansleri joutuu tätä jo näiden aiempien kantelujen pohjalta selvittämään ja arvioimaan. Jos oikeuskansleri mahdollisesti katsoo, että asiaa tarvitsee viedä eteenpäin, niin eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi asian rikosoikeudellista puolta. Siihen on kuitenkin vielä pitkä matka.

– Tällä hetkellä oikeuskansleri on varmaankin ensisijainen toimija, joka voi arvioida asetelmaa. Siinä sitten pyydetään pohjaksi selvityksiä. Käsittääkseni ministeri Haavisto ei ole vielä esittänyt omaa näkemystään asiassa, Viljanen sanoo.

Ministerin on oltava rehellinen ja taitava

Viljasen mukaan mikäli oikeuskansleri arvioi Haaviston tapausta, niin oikeuskansleri voi myös tarvittaessa esittää huomautuksen, jos katsoo, että kyse on sen tyyppisestä toiminnasta, joka ei edellytä asian viemistä eteenpäin.

– Mahdollinen rikosoikeudellisen vastuun puolelle meneminen edellyttäisi jo sitä, että eduskunta nostaisi syytteen. Silloin marssijärjestys olisi se, että oikeuskansleri mahdollisesti tekisi ilmoituksen perustuslakivaliokunnalle, joka arvioisi ilmoituksen pohjalta tätä asiaa. Jos näin pitkälle mentäisiin, niin prosessiin kuuluisi myös esitutkintavaihe, jonka oikeuskansleri voi käynnistää oma-aloitteisestikin.

Suomen perustuslaissa säädetään ministerin kelpoisuusvaatimuksista. Vaatimusten mukaan ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia, joihin vaatimuksiin nähden Haaviston menettelyä on myös mahdollista arvioida.

– Lähtökohta on se, että ministerin edellytetään toimivan voimassaolevan lainsäädännön mukaan, Viljanen toteaa.

Eva Biaudet ylistää ministerin lapsikaappaushaaveita

Perussuomalaiset ovat laajasti paheksuneet Haaviston menettelyä tuoreeltaan, mutta yllättäväksi tilannetta ei voi sanoa. Esimerkiksi kansanedustaja Sanna Antikainen epäili jo elokuussa, että Haavisto pyrkii jotenkin junailemaan Syyrian al-Holin leirillä olevat suomalaisnaiset ja -lapset takaisin Suomeen.

Ihmetystä on kuitenkin herättänyt kansanedustaja Eva Biaudet, joka julkaisi tänään Twitterissä lyhyen lausunnon Isis-lasten Suomeen kuljettamisesta: ”Kunnia Haavistolle”

Biaudetilta pyydetään kommenttiketjussa avaamaan ajatuksiaan tarkemmin.

– Kannatatko yksittäisten virkamiesten painostusta lakien rikkomiseen kansalta salassa, eräs kirjoittaja kysyy.

– Tviitti ei ehkä avaa – mutta kannatan lasten pelastamista ja hakemista kotiin äitiensä kanssa. Lasten oikeudet ensin ja aikuiset vastatkoon teoistaan oikeudessa, Biaudet kirjoittaa.

– Eli päämäärä pyhittää keinot? Minkälaisissa tilanteissa puolustat lain rikkomista? Ketkä muut ulkoministerin lisäksi saavat painostaa muita toimimaan näin omien tarkoitusperiensä edistämiseen, Biaudetille vastataan.

Haavisto esittää omia näkemyksiään tapauksesta vielä tänään maanantai-iltana.

SUOMEN UUTISET