Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra toteaa, että EU:ssa tarvitaan nyt enemmän teknologisia innovaatioita kuin lisää juristeriaa.

Perussuomalaiset julkaisi tänään EU-vaaliohjelmansa. Puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra tiivistää ohjelman perussanoman:

– Me ansaitsemme parempaa ja tarkkarajaisempaa Euroopan unionia, jossa yhteistyö on järkevien tavoitteiden ajamista. Se on läpinäkyvää ja reilua, mutta meidän ei pidä kuvitella sitä saavamme olematta samalla itse kovempia.

– EU:ssa meidän on hyödynnettävä sen parhaita osia. Suutari kuitenkin pysyköön lestissään, eli meidän on vastustettava EU:n leviämistä.

EU haluaa säännellä kaiken

Yksi EU:n suurimpia ongelmia on ylisääntely, Purra sanoo. Hän harmittelee sitä, että Eurooppa-politiikkaan usein liittyy runsaasti pykälänikkarointia.

– Kaikkea halutaan säännellä. Toki tällä päättyvällä kaudella sääntely on liittynyt erityisesti ilmastopolitiikkaan ja metsäpolitiikkaan, mutta myös moneen muuhun asiaan.

– Ylisääntely aiheuttaa merkittävää taakkaa sekä yrityksille että julkishallinnolle. Suomessa ministeriöt ovat nääntymässä unionista tulevan sääntelytaakan alle. Hallitus joutuu miettimään paljon näitä asioita, koska omassakin hallitusohjelmassamme on paljon uusia tavoitteita ja kirjauksia. Jos kuitenkin virkamiesten aika menee EU-sääntelystä selviämiseen, valitettavasti se siten näkyy myös kansallisessa lainsäädännössä.

Vähemmän pykälänikkareita

Purra linjaa, että tulevalla EU-parlamentin kaudella ylisääntelystä on päästävä eroon. Samalla sen tulisi myös tarkoittaa, että jo olemassa olevaa sääntelyä tulisi purkaa.

Valtiovarainministeri nostaa esimerkiksi yhden EU-sääntelyn uusimmista ”kukkasista”: kenties sinäkin olet viime aikoina harmitellut tai ihmetellyt sivuun roikkumaan jäävää limsapullon korkkia – kiitä siitä EU:ta.

– Vaikka sivuun kiinni jäävä korkki voisikin olla hyvä ratkaisu, ehkä se kuitenkin kertoo kokonaisuudesta jotain olennaista. EU:ssa ei tarvita nyt niinkään pykälänikkareita ja juristeriaa, vaan tarvitaan insinöörejä ja uusia teknologisia innovaatioita. Sitten unioni pääsee eteenpäin.

SUOMEN UUTISET