Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kuvaa, että Suomi on saapunut EU-politiikan osalta eräänlaiseen murrosvaiheeseen, jossa on myös syytä olla varuillaan. Purra muistuttaa, että ylikansalliset kriisit ja ongelmat usein tarjoavat EU:lle mahdollisuuden tehdä uusia radikaaleja toimia, mikä nähtiin jo EU-elvytyspaketin yhteydessä.

Valtiovarainministeri Riikka Purra huomauttaa, että elvytyspaketin jälkeen erilaiset keskustelut uusista yhteisvelkainstrumenteista ovat jälleen viime kuukausina kiihtyneet.

EU-tason ratkaisuja perustellaan lukuisilla eri tarpeilla tai ongelmilla.

– Keskustelu uusista EU-instrumenteista tunkee osin hiljaa hivuttamalla sivulauseissa tai jopa julkean suorapuheisesti, kuten entisten eteläisen Euroopan valtionpäämiesten raporteissa ja mainospuheissa. Tarpeita instrumentteihin, kuten rahastoihin tai jopa yhteisvelkaan, perustellaan eri tavoilla kuten sisämarkkinoilla, kilpailukyvyllä, puolustuksella, Ukrainan tilanteella tai jopa sosiaalisilla investoinneilla.

Purra sanoo, että tarkoitus ei ole vähätellä ongelmia.

– Kritisoin kuitenkin mallia, mitä EU usein tarjoaa ratkaisuksi. Voidaan kysyä, mitä lisäarvoa EU toisi, jos ongelmia jälleen lähdettäisiin ratkaisemaan uudella yhteisinstrumentilla.

– EU-tason ratkaisut, joihin liittyy epäterveitä rahoitusmalleja tai ratkaisuja, kuten uusia tulonsiirtomekanismeja, eivät auta missään näistä ongelmista.

Yhteisvastuu synnyttää moraalisia ongelmia

Esimerkiksi EU-komissio ja erilaiset etujärjestöt toki mielellään kannattavat erilaisia yhteisvastuuseen perustuvia malleja, koska ne itse hyötyvät niistä, Purra sanoo.

Hän huomauttaa, että elpymispaketin jälkeisenä aikana löysää rahaa on ollut liikkeellä useissa EU-maissa. Esimerkiksi Italia pistää EU:n antamia elpymismiljardeja kiertoon tarjoamalla ”Superbonus110%”-hankkeella kansalle uskomattoman edullisia energiaremontteja.

– Sellaisilla tahoilla, jotka hyötyvät yhteisvastuuseen perustuvista malleista, mutta eivät koskaan joudu itse maksamaan, ei tietenkään ole mitään syytä olla kannattamatta tällaisia malleja, koska ne eivät joudu itse maksajiksi. Jos malli tai instrumentti epäonnistuu, se ei niitä kosketa, mistä syntyy jo itsessään suuri moraalinen ongelma.

– Jos jälleen rakennettaisiin uutta yhteisvelkaista tukipakettia, poliitikothan jakavat rahat – ja usein ne jaetaan etujärjestöjen toiveiden mukaan, Purra sanoo.

Hän muistuttaa, että hallitusohjelmassa on selkeät kirjaukset siitä, että uutta EU-yhteisvelkaa vastustetaan. Purra linjaa, että Suomen tulee kuulua kriittisten maiden rintamaan.

– Me seisomme tukevasti siellä, missä yhteisinstrumentteja ja yhteistä velkaa vastustetaan. Suomi ei sitoudu toimiin, joilla muokataan EU:ta tulonsiirtounionin suuntaan.

PS vastusti elvytyspakettia ja oli oikeassa

Suomessa useimmat kansalaiset ja myös puolueet vastustavat EU:n muuttumista liittovaltioksi. Purra kuitenkin korostaa, että EU-liittovaltiokehityksen vastustaminen vaatii konkreettisia toimia.

– Liittovaltiota hivutetaan eteenpäin nimenomaan instrumenteilla kuten rahastoilla ja muilla EU-tason ratkaisuilla, joten niitä täytyy uskaltaa vastustaa. Esimerkiksi taloudellisen yhteisvastuun hivuttaminen käyttämällä ilmastopolitiikkaa tekosyynä ei ole hyväksyttävää. Myöskään tuottavuusongelmat eivät ratkea kasvattamalla veronmaksajan taakkaa.

Perussuomalaiset vastusti jyrkästi elvytyspakettia eduskunnassa vuonna 2021. Kuten sittemmin on nähty, perussuomalaiset olivat kritiikissään oikeassa.

– Elpymisväline ei ole toiminut. Lopulta se ei juurikaan edes liittynyt koronaan, ja välineen perusteluita ja rahoituskohteita vaihdettiin lennosta. Myös arviot vaikutuksista ovat osin aika hupaisia. Komission tämänkin hetken arviot sen toimivuudesta ovat aivan liian ruusuisia. Kaikki tämä oli tiedossa jo etukäteen, ainakin meillä perussuomalaisilla, jotka varoitimme asiasta etukäteen.

– Toivottavasti Suomessa on nyt opittu jotakin ja nyt muutkin puolueet ymmärtävät, että tällainen ei voi olla ratkaisu, ei edes siinä tapauksessa, että ongelmat ovat todellisia.

Suomi ansaitsee parempaa ja tarkkarajaisempaa EU:ta

Purra korostaa, että seuraavat EU-vaalit ovat erittäin tärkeät.

– Tavoitteena vaaleissa on myös saada uusi ja parempi komissio, joka olisi koostumukseltaan ja tavoitteiltaan järkevämpi kuin tämänhetkinen. Itse uskon, että ylikeskittyminen ilmastopolitiikkaan ja vihreään siirtymään tulee selvästi vähenemään. Sen sijaan esimerkiksi turvallisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvät seikat tulevat jatkossa korostumaan EU:ssa, mikä on hyvä asia.

– Eurovaalit on samalla äänestäjille hyvä tilaisuus kertoa oma mielipiteensä myös suurista strategisista asioista, vaikkakin Suomen EU-politiikan suureen linjaan vaikutetaan ensi sijassa eduskuntavaaleissa. Valitettavasti eduskuntavaaleissa ei vain juuri puhuta EU:sta.

Perussuomalaiset on tänään julkaissut EU-vaaliohjelmansa. Purra tiivistää ohjelman perussanoman:

– Me ansaitsemme parempaa ja tarkkarajaisempaa Euroopan unionia, jossa yhteistyö on järkevien tavoitteiden ajamista. Se on läpinäkyvää ja reilua, mutta meidän ei pidä kuvitella sitä saavamme olematta samalla itse kovempia.

– EU:ssa meidän on hyödynnettävä sen parhaita osia. Suutari kuitenkin pysyköön lestissään, eli meidän on vastustettava EU:n leviämistä.

Tutustu perussuomalaisten EU-vaaliohjelmaan täällä.

SUOMEN UUTISET