Eduskunnasta vuoden 2015 vaaleissa pudonnut nuorehko eläkeläinen Päivi Lipponen on noussut miehensä Paavon konsulttiyhtiön toimitusjohtajaksi.

Viime tilikaudella Paavo Lipposen omistama Cosmopoliksen liikevaihto oli jopa 324 332 euroa. Voittoa Cosmopolis teki 156 370 euroa, joten yritys on erittäin kannattava. Tämä näkyy myös Lipposen henkilökohtaisissa tuloissa. Vuonna 2015 hän sai ansiotuloa 156 855 euroa ja pääomatuloa 16 633 euroa.

Pari vuotta sitten Cosmopoliksen toimitusjohtajaksi nimitettiin Lipposen vaimo Päivi Lipponen. Hän ansaitsi vuonna 2015 yhteensä 60 751 euroa ja sai pääomatuloa 5 627 euroa.

Erosi kaupunginvaltuustosta, siirtyi yritysmaailmaan

Päivi Lipposen taloudellinen tilanne on siis 50-vuotiaana suhteellisen hyvä. Tästä huolimatta hän saa edelleen eduskunnan sopeutumiseläkettä. Eläkkeen maksamiseen ei vaikuta asema Cosmopolis Oy:n toimitusjohtajana, kuten eivät myöskään esimerkiksi hänelle maksetut pääomatulot.

Cosmopolis Oy:n tase on kunnossa. Uusimman tilinpäätöksen mukaan yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja 270 270 euroa. Yhtiön hallitus esittääkin osinkojen jakamista yhteensä 21 621 euron edestä.

Myös rouva Lipponen on nykyään enimmäkseen yritysmaailman palveluksessa. Eduskunnasta pudottuaan hän pyysi eroa Helsingin kaupunginvaltuustosta. Liike-elämässä saavutetusta menestyksestä ja suurista tuloista huolimatta Päivi Lipponen ei kuitenkaan ole luopunut sopeutumiseläkkeestä.

Seitsemän vuotta edustajana riitti eläkkeeseen

Sopeutumiseläkkeen tarkoitus on turvata kansanedustajan toimeentulo, jos eduskunnasta putoamisen jälkeen ei löydä uutta työtä. Kyseessä on silti aivan toisenlainen etuus kuin tavan kansalaiselle maksettava ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha tai peruspäiväraha. Kaikki tulot eivät automaattisesti vaikuta sopeutumiseläkkeen määrään. Esimerkiksi pääomatuloja ei huomioida eläkkeen maksamisessa.

Sopeutumiseläkkeen saamisen ehtona on, että henkilö on toiminut kansanedustajana vähintään seitsemän vuoden ajan. Päivi Lipposen kohdalla ehdot täyttyvät, sillä hän ehti toimia kansanedustajana kahdeksan vuotta.

Sopeutumiseläkkeen myöntää ja maksaa Keva, joka muutenkin hoitaa valtion henkilöstön eläkkeitä. Jokaisen kansanedustajan on sopeutumiseläkettä saadakseen haettava sitä itse. Eläke on veronalaista tuloa. Eläke on enimmillään noin kaksi kolmasosaa kansanedustajan palkkion määrästä. Myös ministerinä toimiminen nostaa eläkkeen tasoa.

Nuorilla eläkeläisillä ei huolta huomisesta

Päivi Lipponen ei toki ole ainoa parhaassa työiässä oleva ex-edustaja, joka nauttii sopeutumiseläkettä. Esimerkiksi ex-ministeri Suvi Linden (kok.), joka vaikutti eduskunnassa 1995-2011 kuuluu samaan ”eläkekerhoon”. Lindenin 16 vuotta eduskunnassa takaavat hänelle hyvät eläketulot. Viime vuosina Lindenin tulot ovat olleet noin 70 000 euroa vuodessa.

Eläkkeensaajia ovat myös vuonna 2011 eduskuntauransa päättäneet Kimmo Kiljunen (sd.) sekä Tanja Karpela (kesk.). Kiljunen tekee paluuta politiikkaan. Karpela taas on viime vuosina toiminut eläintenkouluttajayrittäjänä. Kävi miten kävi, kummallakaan ei ole huolta huomisesta.

Eläke muutettiin sopeutumisrahaksi

Anteliasta sopeutumiseläkettä saavat vain ennen vuoden 2011 vaaleja eduskuntaan valitut ex-kansanedustajat. Kansanedustajien eläkelakia muutettiin vuonna 2011 siten, että ennen varsinaista vanhuuseläkeikää entisille kansanedustajille ei enää makseta sopeutumiseläkettä. Sen sijaan voi saada sopeutumisrahaa, joka on tasoltaan vaatimattomampi.

Toisin kuin sopeutumiseläkkeessä, sopeutumisrahan maksamisessa huomioidaan sen saajan ansio- ja pääomatulot. Lisäksi sopeutumisrahaa maksetaan ainoastaan 1-3 vuotta. Sopeutumiseläkettä taas voi saada jopa kymmeniä vuosia ennen varsinaista eläkeikää.

PS-edustaja esitti sopeutumiseläkkeen lakkauttamista

Kansan keskuudessa sopeutumiseläke herättää närää vuodesta toiseen. Sopeutumiseläke turvaa pienelle ja etuoikeutetulle, hyvässä työiässä olevalle kansalaisten ryhmälle periaatteessa varmat tulot hamaan tulevaisuuteen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto teki viime vuonna lakialoitteen kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lakkauttamiseksi. Lehto kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että järjestelmä vääristää kilpailua, kun ex-kansanedustajien yritystoimintaa tuetaan sopeuttamiseläkkeen muodossa.

– Kansalaiset joutuvat osallistumaan kansantaloutemme säästötalkoisiin monin eri tavoin, joten olisi kohtuullista ja oikeudenmukaista, että nämä erityisasemassa olevat erityiseduista nauttivat ex-kansanedustajatkin osallistuisivat omalta osaltaan myös näihin yhteisiin talkoisiin, Lehto perusteli lakialoitettaan.

ILKKA JANHUNEN