Perussuomalaiset kysyivät tänään suullisella kyselytunnilla pienituloisten eläkeläisten taloudellisesta ahdingosta. Eläkeläiset eivät pääse osaksi talouskasvusta, kun eläkkeet eivät kasva samassa tahdissa palkkojen kanssa, ja lisäksi heitä verotetaan palkansaajia ankarammin.

– Eilen luovutettu eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti ei sisältänyt minkäänlaista konkreettista ratkaisua eläkeläisten aseman parantamiseksi. Indeksijäädytysten pitäminen voimassa heikentää eläkeläisten asemaa palkansaajiin verrattuna entisestään. Perussuomalaisten mielestä on täysin kestämätöntä, että vanhukset jätetään heitteille, kansanedustaja Mika Niikko totesi ja vaati indeksijäädytysten poistamista.

Vanhukset jätetään heitteille

Mikäli sote-uudistus toteutuu hallituksen kaavailemalla tavalla, vanhusten asema heikkenee entisestään.

– Nykyiset resurssit vanhusten palveluissa eivät ole riittävät, mutta tästä huolimatta hallitus haluaa leikata vanhusten palveluista jopa 700 miljoonaa euroa sote-uudistuksen säästöpaineiden myötä.

– Hallituksen kaavailemat toimet johtaisivat käytännössä vanhusten heitteillejättöön. Jos hallituksen kaavailuiden mukaisesti 40 % ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista siirretään kotihoivaan, vanhusten kotihoito heikkenee merkittävästi monilla paikkakunnilla kautta maan, Niikko tähdensi.

Laadukas hoito turvattava

Jo tällä hetkellä monet huonokuntoiset vanhukset odottavat palveluasumispaikkaa, mutta jonot ovat pitkät ja alueelliset erot hoidon tasossa suuret.

– Perussuomalaisten kanta on selvä. Haluamme laittaa vanhustenhoidon kuntoon sekä pysäyttää vanhusten eriarvoistumisen.

– On häpeällistä jättää iäkkäämmät kansalaisemme heitteille. He ovat tämän maan ja nykyisen hyvinvointimme rakentaneet. Velvollisuutemme on taata heille arvokas ja laadukas hoiva silloin, kun he sitä tarvitsevat, Niikko painotti.

SUOMEN UUTISET