Sote-uudistuksen mietintö on valmistunut vihdoin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, josta paketti lähtee perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Perussuomalaiset esittävät yhdessä muun opposition kanssa pakettia hylättäväksi.

– Mitä pidemmälle valmistelu on edennyt ja asiaan on tutustuttu, sitä enemmän ongelmia on esiintynyt, toteaa kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaisen jäsen Arja Juvonen.

Maakuntien rahat eivät tule riittämään

Perussuomalaiset toteavat, että uudistus aiheuttaisi valtavan rahoitusvajeen palveluiden tuottamiseen. Näin on suuri riski, että palvelutasoa joudutaan vähintäänkin heikentämään.

– Tämä vaarantaa potilaiden perusoikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumisen. Tämän ovat todenneet myös lukuisat asiantuntijat, Juvonen huomauttaa.

Markkinamalli ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa

Perussuomalaisten mukaan valmistelu on ollut erittäin puutteellista, mikä on johtanut työn pitkittymiseen toistuvien korjauksien ja paikkailuiden vuoksi.

– Tässä olisi pitänyt edetä hallitusohjelman alkuperäisen kirjauksen mukaisesti niin, että ensin perusterveydenhuolto olisi laitettu kuntoon julkisin hartein. Nyt meinataan rikkoa myös toimivia osia, Juvonen ihmettelee.

Miten palveluita osataan hakea?

Mikäli sote-uudistus toteutuu tällaisenaan, monia palveluita saa jopa haettua ainoastaan netistä. Perussuomalaiset pelkäävät, ettei monikaan ikäihminen osaa hoitaa asioita näin.

– Millä ensinnäkin kuvitellaan, että vanhus osaisi valita itsekseen parhaan palveluntuottajan ja vielä asioimaan netin kautta? Juvonen kysyy.

– Muutenkin vanhukset on unohdettu koko valmistelussa. Asiakassuunnitelman sitovuuden poistaminen ja sen muuttaminen vähäarvoiseksi paperiksi on hämmentävää. Sillä ei ole mitään juridista merkitystä. Tämä on todella suuri epäkohta heille, joilla palveluntarve on suuri.

Hallitus otti valtavan riskin EU-komission suhteen

Lisäksi monet tahot ovat huomauttaneet, että soten valinnanvapauslait olisi pitänyt notifioida EU:n komissiolle, sillä vaarana on, että paketin notifioimatta jättäminen vaarantaa sote-palveluiden toteutumisen.

– Notifiointi sai kannatusta muilta asiantuntijoilta, mutta ei ministeriön asiantuntijoilta, Juvonen ihnettelee.

– Ongelmia on ja perustuslakivaliokunnassa voi olla bumerangina takaisin tulevaa materiaalia. Mutta annetaan heille nyt työrauha. Töitä heilläkin soten parissa riittänee.

SUOMEN UUTISET