Perussuomalaisten sivistysvaliokunnan kansanedustajat ihmettelevät Rinteen hallituksen koulutuspoliittisia painotuksia.

Tiistaina uutisoitiin, että hallitus on päättänyt varata budjettiriihessä peräti 194 miljoonaa euroa toisen asteen maksuttomuuteen sekä oppivelvollisuusiän laajentamiseen 18 ikävuoteen saakka.

– Rinteen hallitus lupaa maksuttomia kirjoja ja opiskelumateriaaleja kaikille, vaikka läheskään kaikki eivät niitä tarvitse. Rahaa menee hukkaan, kun sitä annetaan sellaisille lapsille ja nuorille, joiden perheillä olisi muutenkin varallisuutta opiskelun kustantamiseen, huomauttaa kansanedustaja Ari Koponen.

Raha kohdennettava paremmin

Koposen mukaan raha olisi järkevää kohdentaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen aloituspaikkojen määrän lisäämiseen. Myös henkilökohtaisempaan nuorten auttamiseen panostaminen saa kannatusta

– Perussuomalaiset eivät kannata koko ikäluokkaa koskevaa oppivelvollisuuden jatkamista. Voimavarat tulisi enemmänkin keskittää syrjäytymisvaarassa tai erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten, koulupudokkaiden ja heikolle koulupohjalle jäävien auttamiseksi, kansanedustaja Sanna Antikainen toteaa.

Mistä rahat vaalilupauksiin?

Rinteen budjettiesitys on herättänyt kovaa kritiikkiä. Erityisesti kaavailtujen menolisäysten kattamiseksi asetettua 75 prosenttiin työllisyystavoitetta pidetään täysin epärealistisena.

Perussuomalaiset kyselevätkin B-suunnitelman perään rahoituspohjan turvaamiseksi.

– Hallitus lupaa yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Tässä vaiheessa se on vielä helppoa, mutta mitä tapahtuu, kun työllisyyskasvu sakkaa ja on pakko priorisoida? Kaatuuko hallitus siihen vai pysyykö se koossa valtion omaisuuden holtittomalla myynnillä? kysyy kansanedustaja Kaisa Juuso.

SUOMEN UUTISET