13.-17.5. käytiin valtakunnalliset Nuorten EU-vaalit, johon osallistui 85 koulua 18 eri maakunnasta. Perussuomalaisten kannatus nuorison keskuudessa on kyselyn perusteella vahvaa puolueen noustua vaalien toiseksi suosituimmaksi puolueeksi 14,8 prosentin kannatuksella.

Ehdokkaista eniten ääniä keräsi vasemmistoliiton Li Anderssonin jälkeen Sebastian Tynkkynen 14,8 prosentin kannatuksella. Myös Simo Grönroos ja Vilhelm Junnila pääsisivät europarlamenttiin, jos nuoret saisivat päättää.

– Lisäksi tuloksissa voidaan havaita nuorten mielipiteiden etääntymistä toisistaan, kuten esimerkiksi Nuorisobarometri on aiemmin raportoinut. Kärkipuolueet vasemmistoliitto ja perussuomalaiset, jotka molemmat nappaisivat kolme paikkaa, ovat monissa mielipiteissään varsin kaukana toisistaan, kun taas perinteisesti EU-vaaleissa menestyneet kokoomus ja vihreät jäivät pienempiin paikkamääriin, kerrotaan Eurooppanuorten sivuilla.

Äänestysaktiivisuus jäi alhaiseksi

Suuria äänisaaliita keräsivät erityisesti sellaiset ehdokkaat, joilla on paljon näkyvyyttä nuorten suosimissa sosiaalisen median kanavissa. Somenäkyvyyden lisäksi myös ehdokkaan ikä näyttää vaikuttavan nuorten äänestyspäätöksiin: valittujen keski-ikä on 41,8 vuotta, kun nyt istuvan parlamentin suomalaismepit ovat keskimäärin 57,9-vuotiaita.

– Vaikka tulokset seuraavat vaalitilastojen kehityskulkuja, jäi laskennallinen äänestysprosentti valitettavan alhaiseksi. Mukaan ilmoitettiin noin 58 000 äänioikeutettua, mutta valtakunnalliseen ääntenlaskentaan saapui vain noin 10 % näistä äänistä. Tämä johtuu osin aidosti matalasta äänestysaktiivisuudesta. Kun verrataan nuorten (18-24-vuotiaiden) äänestysaktiivisuutta parlamentti-, presidentin- ja EU-vaaleissa, äänestysaktiivisuuden lasku on ilmeinen EU-vaaleissa, Eurooppanuorten sivuilla kerrotaan.

Suomen Uutiset