Ydinvoima on ainoa energiantuotantomuoto, jolla oikeasti voidaan vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutoksen torjuntaan, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purra.

Atte Harjanne (vihr.) ja Heikki Vestman (kok.) ovat jättäneet eduskunnalle toimenpidealoitteen pienten ydinreaktoreiden hyödyntämisen edistämisestä. He ehdottavat, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ydinenergialainsäädännön uudistamiseksi, jotta maassamme olisi mahdollista kehittää ja kaupallisesti hyödyntää sarjatuotettuja, modulaarisesti valmistettuja pieniä ydinreaktoreita.

Perussuomalaisten varapuheenjohtajan Riikka Purran mukaan aloite on erittäin kannatettava. Hän muistuttaa, että pienydinvoima on esiintynyt perussuomalaisten ohjelmissa jo pitkään.

– Olen positiivisesti yllättynyt erityisesti vihreän ehdokkaan aloitteellisuudesta ydinvoiman suhteen, sillä aivan viime aikoinakin puolueesta on kuulunut ydinvoimakielteisiä viestejä, ja historiallinen painolasti on suuri. Hienoa, mikäli vihreät ovat nyt ymmärtäneet, että ydinvoima on käytännössä ainoa mahdollisuus saavuttaa kunnianhimoisia päästötavoitteita, Purra huomauttaa.

Turvallisin energiantuotantomuoto

Kirkkonummen valtuustossa jätettiin jo joulukuussa 2017 aloite, jonka mukaan kunnan tulisi selvittää pienreaktorin rakentamisen mahdollisuuksia kaukolämmöntuotannossa. Aloitteen alkuunpanijana oli perussuomalaisten valtuustoryhmä, jossa erityisesti valtuutettu Piia Aallonharja on ollut pienydinvoiman suhteen aktiivinen.

– Kirkkonummi on sitoutunut erittäin kunnianhimoiseen ja vaativaan päästövähennystavoitteeseen, kuten useimmat Suomen kunnat. On vaikea nähdä, miten tähän voitaisiin päästä ilman avointa suhtautumista ydinvoiman tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Ydinvoima on myös kaikkein turvallisin energiantuotantomuoto, Purra toteaa.

Myös muutamissa muissa kunnissa perussuomalaiset ovat vieneet asiaa eteenpäin. Muutoksia kaivataan kuitenkin valtiotasolta ja lainsäädännöstä.

Ydinvoima on ympäristöystävällistä

Perussuomalaisten ympäristö- ja energiapoliittisen ohjelman mukaan Suomen sähköntuotannon selkärankana tulee olla ydinvoima.

Se on ilmastoneutraali ja muutenkin päästötön tuotantotapa. Se on kallis rakentaa, mutta halpa käyttää ja tuottaa sähköä tasaisesti vuoden ympäri. Ydinvoiman avulla on mahdollista varmistaa, että teollisuudelle riittää sähköä tulevaisuudessakin kilpailukykyiseen hintaan, ohjelmassa todetaan.

– Tulevaisuudessa pienydinvoimalaitosten yhdisteleminen osaksi muuta perinteisempää lämmöntuotantoa voisi alentaa päästöjä huomattavasti ja niiden käyttöönottamiseksi on kehitettävä sääntelyä, perussuomalaiset toteavat.

– Ydinvoima on ainoa energiantuotantomuoto, jolla oikeasti voidaan vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Paitsi että ydinvoima on tärkeä isossa mittakaavassa, tarjoavat pienydinvoimalat tulevaisuudessa mahdollisuuksia pienimuotoisempaan energiantuotantoon, esimerkiksi kunta- ja kaupunkitasolla. Kannatan lämpimästi alaan panostamista ja kehitystyötä, jotta Suomi voisi olla edelläkävijä muutenkin kuin vain kunnianhimonsa julistamisessa, Purra toteaa.

SUOMEN UUTISET