Perussuomalaiset sisäisen turvallisuuden parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenet Mauri Peltokangas ja Mari Rantanen eivät ole tyytyväisiä Marinin hallituksen tänään antamaan sisäisen turvallisuuden selontekoon, jota sisäministeriö on kuukausia valmistellut.

Perussuomalaisten mukaan selonteko ei huomioi tarpeeksi oikeita turvallisuusuhkia vaan suorastaan välttelee niitä ja nostaa jalustalle niin sanotun vihervasemmiston lempilapsia ilmastonmuutoksesta lähtien. Tästä syystä perussuomalaiset jättivät eriävän mielipiteen työhön, mutta sitä ei suostuttu kirjaamaan itse selontekoon, vaan se jäi seurantaryhmän pöytäkirjamerkinnäksi. Perussuomalaiset eivät voi allekirjoittaa selontekoa, sillä se ei edusta parlamentaarista näkemystä eikä todellisuutta.

– Selontekoa on seurattu ja yritetty kommentoida parlamentaarisesti eli kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyössä. Ihmettelemme, mihin seurantaryhmää tarvittiin, kun lopulta hallitus teki ohjelman omista ideologisista lähtökohdistaan, kommentoi kansanedustaja Mari Rantanen.

Punavihreäksi maalattua höttöä

– Jos jotain, niin sisäistä turvallisuutta tulisi käsitellä täysin objektiivisesti. Nyt työ on punavihreäksi maalattua höttöä, toteaa kansanedustaja Mauri Peltokangas.

– Eduskunta on antanut tarkat ohjeet selonteon luomiseen yksimielisesti hyväksytyssä hallintovaliokunnan jo vuonna 2017 tekemässä mietinnössä. Hallintovaliokunta huomautti tuolloin muun muassa hallitsemattoman maahantulon uhista ja nosti voimakkaasti esille ääri-islamin aiheuttaman terroriuhan. Nämä sekä pinnalle noussut jengiytyminen ovat jääneet selonteosta lähes kokonaan huomiotta.

Hallitus sanelee työn tuloksen

Perussuomalaiset edustajat korostavat, että he arvostavat mahdollisuutta parlamentaariseen valmisteluun, mutta tällöin yhteistyön pitää sovittaa eri puolueiden näkemykset yhteen.

– Ei voi olla niin, että työ on vain näennäisesti parlamentaarinen, jotta se näyttäisi hyvältä ja kaikkien puolueiden hyväksymältä, mutta todellisuudessa hallitus sanelee työn tuloksen, Rantanen toteaa.

Seuraavaksi eduskunta ryhtyy käsittelemään selontekoa ja antaa siitä lausuntonsa.

Suomen Uutiset