Eduskunta äänesti tänään niin sanotuista lausumista, joita kansanedustajat ovat jättäneet aktiivimallin hylkäämistä vaativaan kansalaisaloitteeseen.

Perussuomalaiset kannattivat kansalaisaloitetta jo viime viikon äänestyksessä, mutta hallituksen äänet voittivat ja aktiivimalli jää voimaan.

Lausumat ovat vaatimuksia, joita eduskunta voi edellyttää lisättäväksi lakiesityksiin ja ne velvoittavat hallitusta toimimaan lausumien mukaisesti.

Perussuomalaiset esittivät kahdeksaa eri lausumaa.

Kaikki eivät täytä vaatimuksia

Perussuomalaiset vaativat muun muassa, että hallitus ryhtyy toimiin, jotta aktiivimallin toimeenpanossa huomioidaan terveydellisistä ongelmista kärsivät henkilöt ja henkilöt, joilla on toimintakykyä alentava sairaus tai rajoite.

– Heidän tilanteensa pitää huomioida siten, että nämä henkilöt eivät jatkossa kuulu aktiivimallin kohteeksi, vaan heistä tehdään työ- ja toimintakyvyn sekä terveydellisten rajoitteiden selvitys ja heidät ohjataan asianmukaiseen hoitoon, kuntoutukseen, työkyvyn selvitykseen tai muuhun tarpeen mukaiseen palveluun, perussuomalaisten kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen perustelee.

Samat ehdot eivät sovi kaikkialle

Lisäksi perussuomalaiset vaativat, että aktiivimallin alueellinen epätasa-arvoisuus korjataan.

– Ei voi olla niin, että samanlaiset ehdot pätevät suurtyöttömyyden riivaamilla alueilla ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Ei ole työnhakijan vika, jos työtä ei hakemallakaan löydy. Tämä aiheuttaa suurta alueellista epätasa-arvoa, Juvonen toteaa.

Toimeentulomenot kasvussa

Perussuomalaiset haluavat myös selvittää, kuinka paljon aktiivimallin leikkuri kasvattaa toimeentulotukea. Heidän mukaansa on selvää, että kasvua on, koska työttömät joutuvat turvautumaan viimesijaiseen tukimuotoon.

– Toimeentulotuen menot ovat muutenkin kasvussa ja tämän vaikutuksen osuus on tutkittava. On hölmöä aiheuttaa tilanne, jossa liian pientä työttömyysturvaa paikataan toimeentulotuella. Hallitus teki tämän kyllä tietoisesti, Juvonen kuittaa.

Vaikutuksia ei arvioitu tarpeeksi

Juvonen moittii myös sitä, ettei yrittäjiä ole kuultu asiassa tarpeeksi.

– Haluamme tietää, miten yrittäjät ja työnantajat ovat kokeneet aktiivimallin toimivuuden ja sen toimeenpanon.

– Kaiken kaikkiaan aktiivimallin vaikutuksia ei ole arvioitu tarpeeksi. Saamiemme tietojen mukaan aktiivimalli on aiheuttanut monia ongelmia sen piirissä oleville ja se on asettanut ihmiset eriarvoiseen asemaan ympäri Suomen, Juvonen päättää.

SUOMEN UUTISET