Hallituksen kaavailema työntekijöiden irtisanomissuojan heikentäminen alle kahdenkymmenen henkilön yrityksissä on käsittämätön ajatus, joka iskee ehkä kaikkein kovimmin yli viisikymppisiin työntekijöihin, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto.

Hallituksen kaavailemassa uudistuksessa työntekijän saisi irtisanoa työstään entistä helpommin alle kahdenkymmenen henkilön yrityksissä. Tähän ryhmään kuuluu 97 prosenttia kaikista työnantajayrityksistä.

Vapaata riistaa irtisanomisille

Työsopimuslain muutosehdotuksessa todetaan, että työntekijän saisi irtisanoa entistä helpommin, jos hän ”alisuoriutuu” työtehtävästään.

– Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että vuosikymmeniä raskasta työtä tehnyt (usein pienipalkkainen) työntekijä, joka ei enää pysty tekemään töitä samalla tasolla kuin teki työuransa alussa, voidaan irtisanoa tehtävästään. Voidaan siis irtisanoa työstää, jonka raskaus on vaikuttanut työntekijän työtehoon.

– Uudistuksen tullessa voimaan, maamme ikääntyneestä työvoimasta tuleekin vapaata riistaa irtisanomisille, Lehto pelkää.

Yli viisikymppisten vaikea työllistyä

Lehdon mukaan työantajat voivat käyttää tilannetta hyväkseen ja imeä viimeisetkin voimanrippeet työntekijöistään, kunnes työkyvyttömyys pakottaa nämä ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Voikin todeta, että työntekijä on hyvä työnantajalleen niin kauan kuin pystyy antamaan 110 prosentin työpanoksen ja kun raja alittuu, niin sitten kilometritehtaalle. Kuten tiedämme, yli viisikymppisten työttömien on vaikea enää nykypäivänä uudelleen työllistyä, Lehto sanoo.

– Kun työnantaja on ikääntyneen duunarin irtisanonut, niin usein eläkeikää odotellaan työttömyyskortistossa, jolloin iskee hallituksen keksimä aktiivimalli, joka taasen kurittaa työttömiä taloudellisesti. Kun työllistyminen on vaikeaa, niin työttömyyskorvauksesta leikataan vielä osa pois. Tämä kaikki vaikuttaa myös tulevaan eläkekertymään, johon työttömyys vaikuttaa suuresti.

Tylyä kyytiä suomalaisduunareille

Lehdon mielestä on häpeällistä, että hallituspuolueet kokoomus, keskusta ja sininen tulevaisuus kiittävät näin maamme ikääntyvää työväestöä, vähentämällä tulevienkin eläkeläisten ostovoimaa entisestään.

– Yritysten ja varsinkin pienyrittäjien toimintamahdollisuuksia pitää parantaa. Mutta asia on ratkaistava muuten kuin raskaan raatajan irtisanomisen helpottamisella.

– Me emme voi hyväksyä sitä, että yli viisikymppiset siirretään kortistoon ja tilalle otetaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta halpatyövoimaa. Tähänhän tähtää saatavuusharkinnan poisto, jota lähes kaikki muut puolueet perussuomalaisia lukuunottamatta toivovat. Perussuomalaiset kannattavat myös työehtojen yleissitovuutta, Lehto painottaa.

SUOMEN UUTISET