Valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina riippumattoman talousennusteensa, jonka mukaan talouden taantuma on viimeinkin väistymässä ja kauan odotettu kasvu vähitellen käynnistymässä. Julkisella taloudella on vielä monia haasteita edessään ja esimerkiksi vuosi 2024 mennään vielä taantumassa.

Valtiovarainvaliokunnassa istuva perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela katsoo tuoreen ennusteen korostavan hallituksen yhdeksän miljardin euron sopeutuskokonaisuuden toimeenpanon välttämättömyyttä.

– Ilman hallituksen sopeutustoimia Suomella ei olisi mitään mahdollisuuksia vakauttaa jo vuosia kasvanutta velkasuhdettaan. Edellisen hallituksen velkajuhlat ja nykyisten oppositiopuolueiden taikaseinävaihtoehdot olisivat julkisen talouden ja hyvinvointivaltiomme tulevaisuuden kannalta katastrofaalisia.

Hyvinvointialueilla katsottava pidemmälle

Koskela edellyttää, ettei hallitus lähde pakittamaan sopeutustavoitteidensa suhteen, vaan jatkaa päämäärätietoisesti linjansa toteuttamista.

Hallituksen sopeutustoimiin liittyy vielä joitain epävarmuuksia muun muassa hyvinvointialueiden saralla. Väestön ikääntymisestä aiheutuva menojen vuosittainen kasvu luo epävarmuutta hyvinvointialueiden sopeutustoimien onnistumiselle.

– Hyvinvointialueilla tehtävien sopeutusten osalta on tärkeää, että ei tehdä lyhytkatseisia päätöksiä, jotka pitkällä aikavälillä vain kasvattaisivat julkisen sektorin jo valmiiksi paisuneita kustannuksia. Panostuksia on tärkeä suunnata sairauksien ennaltaehkäisyyn ja perusterveydenhoitoon; tällä tavalla erikoissairaanhoidon kalliilta kustannuksilta voitaisiin jatkossa yhä useammin välttyä, Koskela painottaa.

SUOMEN UUTISET