Valtiovarainministeriö kertoo tänään julkaistussa ennusteessaan talouden taantuman olevan vähitellen väistymässä. Loppuvuotta kohden kasvun odotetaan hieman vahvistuvan, mutta vielä tänä vuonna bruttokansantuote ei kasva. Julkisen talouden osalta uutiset ovat huonompia. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä koko ennustejakson loppuun ja velkasuhde jatkaa kasvamistaan.

Valtiovarainministeriön ennusteessa kerrotaan maailmantalouden näkymien kohentuneen ja Suomen viennin olevan sen myötä kasvussa. Tänä vuonna vienti kuitenkin vielä vähenee, osin alkuvuoden lakkojen seurauksena. Ensi vuonna yksityisen kulutuksen odotetaan kasvavan nopeasti inflaation hidastuessa, korkojen laskiessa ja työllisyyden kohentuessa.

Poikkeuksellisen paljon vähentynyt rakentaminen vähenee vielä tänäkin vuonna, vaikka asuntomarkkinat ovatkin vähitellen toipumassa. Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä energiasiirtymään liittyviä investointeja, ja kone- ja laiteinvestoinnit ovat pysyneet kasvussa korkeista koroista huolimatta.

Talouden kasvu käynnistyy hiljalleen

Työllisyys heikkenee vielä tänäkin vuonna, mutta kääntyy ensi vuonna uudelleen nousuun muun muassa hallituksen työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä työllisyys kasvaa noin prosentin vuosittain, ja 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 73,9 prosenttiin. Vuonna 2024 työttömyys kasvaa 7,9 prosenttiin, kun työpaikat vähenevät rakennusalalla ja teollisuudessa. Kun tuotannon kasvu elpyy, työttömyys alkaa vähentyä. Vuonna 2026 työttömyysaste alenee 6,9 prosenttiin.

– Kasvu on käynnistymässä hiljalleen, mutta julkinen talous huolettaa. Vaikka paljon on kiinni suhdanteen käänteestä, on myös varmistettava, että tehdyt päätökset ja paikallishallinnon omat suunnitelmat menojen kasvun hillitsemiseksi toteutuvat ja vahvistavat julkista taloutta täyteen mittaansa, sanoo valtiovarainministeriön ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander.

Julkinen talous huolettaa

Vaikka hallituksen ohjelmassaan ja kehysriihen yhteydessä päättämät toimet vahvistavat julkista taloutta ja julkisen talouden alijäämät alkavat vähitellen pienentyä, on verokertymä jäämässä tämän vuoden osalta ennakoitua pienemmäksi. Niinpä julkisen talouden ennuste heikentyy keväällä ennustetusta.

Julkisen talouden alijäämän ennustetaan olevan tänä vuonna 3,7 prosenttia suhteessa bkt:hen, kun sen keväällä ennustettiin olevan 3,5 prosenttia. Ensi vuonna alijäämän ennustetaan olevan 3,1 prosenttia ja vuonna 2026 2,6 prosenttia.

– Alijäämien syventymisen myötä arvio velkasuhteesta on myös hieman aiempaa synkempi. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon alijäämät yhdessä talouden nollakasvun kanssa kasvattavat julkista velkaa suhteessa bkt:hen tänä vuonna, ja velkasuhde kasvaa yli 80 prosentin. Pienenevät alijäämät ja talouskasvu hidastavat velkasuhteen kasvua vuodesta 2025 eteenpäin, vaikka velkasuhteen kasvu jatkuukin läpi koko ennustejakson, kerrotaan valtiovarainministeriön tiedotteessa.

Suomen Uutiset