Opposition, etenkin SDP:n, talousvaihtoehdoissa ratkaisuiksi esitetään lähinnä uusia veroja. Valtiovarainministeri Riikka Purra kuitenkin muistuttaa, että Suomen kokonaisveroaste on jo nyt maailman kärkeä. – En vilpittömästi usko verojen korotuksen lisäävän kilpailukykyämme tai talouskasvun ja työllisyyden edellytyksiä.

Hallitus antoi keväällä eduskunnalle selvityksen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028. Lähtökohta julkisen talouden suunnitelmassa on vakauttaa Suomen julkisen talouden velkaantumiskehitys vuoteen 2027 mennessä.

Valtion budjetti on tulevinakin vuosina kuitenkin raskaasti alijäämäinen kehysriihessä päätetyistä uusista sopeutustoimista huolimatta.

– Velkaantumisen taustalla on ennen muuta rakenteellisesti alijäämäinen valtion käyttötalous, mutta myös esimerkiksi F-35-hankinnat ja Ukrainan tukeminen maksaa. Hyvinvointialueiden talous on heikolla pohjalla, koska koko sote-malli on epäterve. Isännätön raha ei yleensä tule tehokkaasti käytetyksi.

– Vanhushuoltosuhde heikkenee ja uudet hoidot ovat kalliita. Myös lääkäreistä ja hoitajista on pulaa, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi tänään eduskunnassa.

SDP haluaa lisää heikosti koulutettuja maahanmuuttajia

SDP:n vaihtoehdon mukaisilla talousopeilla velkasuhdetta ei kuitenkaan voi vakauttaa, Purra sanoo ja huomauttaa, että demarien vaihtoehdossa julkinen talous vahvistuu itsestään lähinnä heikosti koulutetun maahanmuuton lisäyksellä.

– Kaikki realistit tietävät, että tässä todellisessa maailmassamme Suomeen kohdistuva maahanmuutto ei tarkoita pelkästään valmiiksi koulutettuja lääkäreitä tai sairaanhoitajia. Maahanmuuttajien luoma arvonlisä BKT:lla mitattuna ei anna aihetta luottaa SDP:n vaihtoehtoon.

– Samoin SDP saa loihdittua epämääräisistä työmarkkinatoimista julkisen talouden merkittävää vahvistumista, ilman mitään konkretiaa. Jos julkisen talouden sopeuttaminen olisi näin helppoa kuin se näyttää olevan SDP:lle, mitään leikkauksia ei varmasti olisi tehty.

Demarien linjalla velkasuhteen kasvu olisi jatkunut

Opposition ja varsinkin SDP:n vaihtoehdossa esitetään ratkaisuksi uusia veroja. Sama resepti toistuu SDP:n EU-politiikassa. Purra kuitenkin muistuttaa, että Suomen kokonaisveroaste on maailman kärkeä, ja kasvu aneemista.

– En vilpittömästi usko verojen korotuksen lisäävän kilpailukykyämme tai talouskasvun ja työllisyyden edellytyksiä. Ylemmät marginaaliveroasteet ovat aivan liian korkeita työnteon kannustimien näkökulmasta.

– Jos olisimme jatkaneet Marinin hallituksen linjalla, velkasuhteemme olisi jatkanut hallitsematonta kasvua kohti 100 prosenttia. Sosialistivetoinen hallitus olisi todennäköisesti politiikallaan johtanut luottoluokituksemme alenemiseen ja rahoituskulujen räjähtävään kasvuun.

Kasvupaketista edellytyksiä talouskasvulle

Valtiontalouden tarkastusviraston raportin mukaan hallituksen talouspolitiikka on vastasyklistä, Purra toteaa, ja huomauttaa, että hallitus tekee aivan oppikirjan mukaisesti lievästi elvyttävää finanssipolitiikkaa.

– Näin emme tarpeettomasti syvennä taantumaa.

Hallituksen kasvupaketti lisäksi luo edellytyksiä oikealle talouskasvulle.

– Infrastruktuuri-investoinnit muun muassa tiestöön ja korjausvelkaan luovat uskoa maamme tulevaisuuteen. Panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen luovat edellytyksiä uudelle kasvulle.

Velkaantumisen taittamiselle ei ole vaihtoehtoa. Se on Suomen kansallinen etu ja samalla meidän moraalinen velvollisuutemme hallituksena tuleville sukupolville, Purra sanoo.

– Jos 9 miljardin sopeutuskokonaisuuden voisi raapia kasaan vain muutamalla kalvolla vailla vaikutusarvioita, olisimme toki tehneet näin. Vastuullinen hallitus ei voi näin toimia kuitenkaan, kuten nyt oppositio ehdottaa vaihtoehdossaan.

– Taikaseinäsosialismi ei toimi, ja sopeutuksen täytyy perustua uskottaviin vaikutusarvioihin ja perusteelliseen virkavalmisteluun, Purra painotti.

Suomen taloudessa edessä käänne parempaan

Hallituksen tavoitteet ovat paitsi vuonna 2027 velkasuhteen kasvun vakauttaminen myös se, että Suomi välttää komission alijäämämenettelyn.

Opposition puheenvuoroissa toistui epäilyjä siitä, pystyykö hallitus painamaan alijäämää tänä tai ensi vuonna riittävän alas, että alijäämämenettely vältetään.

Purra huomautti, että hallitus seuraa tarkasti valtiovarainministeriön ennusteiden lukuja. Valtiovarainministeri viittasi myös Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) ja Suomen Pankin tuoreisiin talousarvioihin: kasvu tulee käynnistymään, työllisyys nousee, ostovoima vahvistuu, reaaliansiot kasvavat ja investoinnit kasvavat.

VTV:n arviossa esimerkiksi todetaan, että Suomen talouden suhdannetilanteen pitkän heikkenemisen pohjalukemat on nyt saavutettu ja käänne parempaan on edessä.

– Lisäksi VTV:n arviossa kerrotaan, että nämä hallituksen rakenteelliset työllisyystoimet nimenomaan toimivat. Niiden dynaaminen vaikutus julkiseen talouteen on 1,3—2,1 miljardia euroa, Purra muistutti oppositiota.

SUOMEN UUTISET