Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi tänään mietinnön kansalaisaloitteesta vakuutuslääkärien mielivallan lopettamiseksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen teki jo syyskuussa 2017 lakialoitteen, jossa vakuutuslääkärit velvoitetaan allekirjoittamaan lausuntonsa ”kunnian ja omantunnon kautta” sekä esitettiin vakuutusyhtiöiden käänteistä todistustaakkaa.

– Vakuutuslääkäreiden mahdollisuus evätä korvauksia potilasta tapaamatta on koettu epäoikeudenmukaiseksi. Vaikka oma lakialoitteeni valiokunnassa hylättiin, olen äärimmäisen tyytyväinen kansalaisaloitteen etenemisestä. Kansalaisaloitteen sisältö on sama kuin lakialoitteessani esittämä totuusvelvoite.

– Ehdottamani käänteinen todistustaakka tarkoittaisi sitä, että vakuutusyhtiöiden lääkäreillä ei olisi mahdollisuutta evätä korvausta, elleivät he kykene lääketieteellisin perustein todistamaan korvaushakemusta olennaisilta osin virheelliseksi, kertoo Ronkainen.

Kansan tahto tuli kuulluksi

Kansalaisaloite keräsi kahdessa kuukaudessa vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Sote-uudistuksen kuormitettua valiokuntaa oli riskinä, että kansalaisaloite olisi rauennut eduskuntakauden päätyttyä. Lisäksi jotkut lainoppineet epäilivät kansalaisaloitteen käsittelyn mahdollisuutta sen viitatessa jo kumottuun lakiin.

– Kansalaisaloite tuli käsiteltyä arvonsa mukaisella tavalla, sen raukeaminen olisi ollut demokratian halveksuntaa. Kansalaisaloitteen laatijoilta ei myöskään voi odottaa lakitekstin tasoista valmistelua. Se kuuluu eduskunnan virkamiehille. Pääasia on, että kansan tahto tuli kuulluksi, Ronkainen toteaa.

Korjauksia seuraavalla vaalikaudella

Valiokunta esittää mietinnössään hylkäystä kansalaisaloitteen esittämälle lakimuutokselle, mutta mietintö sisältää lausuman, joka edellyttää seuraavalta eduskunnalta toimia vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi.

– On kohtuuton vaade, että ministeriö pystyisi yhdessä kuukaudessa tuottamaan hyvää lainsäädäntöä näin laajassa ja ongelmaisessa kokonaisuudessa. Tämä on pieni askel oikeaan suuntaan.

– Seuraavalla eduskunnalla on suuri rooli vakuutuslääkärijärjestelmän korjaamisessa kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi. Kehotan myös ministeriötä ottamaan minun ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän esittämät konkreettiset keinot työkaluiksi lakimuutosta valmistellessa, Ronkainen sanoo.

SUOMEN UUTISET