Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkaisen lakialoite vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamiseksi sai paljon tukea eduskunnan lähetekeskustelussa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa totesi eduskunnassa torstaina, kuinka hän on törmännyt usein tapauksiin, joissa vakuutuslääkäri on hylännyt henkilön korvaushakemuksen vastoin vakuutettua henkilöä hoitaneen lääkärin näkemystä.

– Näissä tarina on usein sama. Henkilölle on vain tullut tällainen hylkäävä päätös postilaatikkoon, vaikka maalaisjärjellä ei olisi mahdollista ymmärtää korvaamatta jättämistä. Tällaiseen epäselvyyteen on saatava loppu, Elomaa sanoi.

Päätösvalta hoitavalle lääkärille

Eduskunnan lähetekeskustelussa käsiteltiin kansanedustaja Ronkaisen laajaa lakialoitetta. Sen keskeisenä tarkoituksena on vakuutuslääkärien käänteinen todistustaakka, jolloin korvaus- ja eläkepäätökset tehtäisiin lähtökohtaisesti vakuutetun hoitavan lääkärin lausunnon pohjalta. Tällöin vakuutusyhtiö voisi vapautua korvauksen maksamisesta vain, jos se kykenee todistamaan hoitavan lääkärin diagnoosin ja työkyvyn arvion olennaisilta osin virheelliseksi.

Aloite pyrkii myös asettamaan vakuutuslääkärit niin kutsutun totuusvelvoitteen piiriin, jolloin korvauspäätöksiin osallistuneiden asiantuntijalääkäreiden tulisi allekirjoittaa laatimansa lausunnot ja asiakirjat merkinnällä ”minkä kunnian ja omantuntoni kautta vakuutan”.

Kyse ihmisten elämästä ja toimeentulosta

Elomaa muistutti, kuinka vakuutuslääkärin käsissä on usein ihmisen elämän ja toimeentulon kannalta ratkaiseva päätös. Tällaisia päätöksiä vakuutusyhtiön lääkärit voivat tehdä jopa ollenkaan tapaamatta korvausta hakevaa henkilöä.

– Kun ihminen saa hylkäävän päätöksen, elämä vaikeutuu. Varsinkin, kun hylkääviin päätöksiin ei saada kunnollisia perusteluja. Ronkaisen lakialoite onkin hyvä esimerkki, kuinka ihmisen oikeusasemaa voitaisiin parantaa velvoittamalla vakuutusyhtiöt antamaan konkreettista näyttöä, miksi päätös on hylkäävä.

– On perusteltua, että vakuutuslääkärillä on enemmän vastuuta suhteessa pieneen ihmiseen. Tässä asiassa on suuria puutteita. Siksi tätä lakialoitetta on helppo kannattaa, Elomaa sanoi.

Hän muistutti myös, kuinka järjestelmää olisi syytä muuttaa läpinäkyvämmäksi ja kuinka esimerkiksi Kelan käyttämien lääkärien pätevyystiedot tulisi olla nykyistä helpommin kaikkien saatavilla.

Koko eduskunnan asia

Ronkaisen aloite sai lähetekeskustelussa paljon tukea ja kannatusta. Vakuutuslääkärijärjestelmän todettiin olevan remontin tarpeessa. Eräs kansanedustaja sanoi, ettei kyseessä ole hallitus vastaan oppositio -asia, vaan koko eduskunnan yhteinen hanke.

Salissa todettiin, kuinka järjestelmän uskottavuuden kannalta vakuutuslääkäreille annettu erivapaus olla noudattamatta muotoseikkoja, kuten totuusvelvoitetta, on vain omiaan lisäämään epäluuloja koko järjestelmää kohtaan. Useat kansanedustajat myös totesivat, että kun kyseessä on koko ihmisen loppuelämää koskettava päätös, lääkärin olisi aina syytä nähdä ja tavata henkilö.

Vakuutetut ansaitsevat oikeudenmukaisemman kohtelun

Hylkäävään korvauspäätökseen on tällä hetkellä haettava muutosta ensisijaisesti muutoksenhakulautakunnasta. Ronkainen toi omassa puheenvuorossaan esille myös tämän menettelyn ongelmat.

– Muutoksenhaku kestää usein liian pitkään. Muutoksenhakulautakunnissa myös toimii henkilöitä, jotka samalla työskentelevät vakuutusyhtiöiden johtotehtävissä. Tämä kyseenalaistaa menettelyn uskottavuutta, Ronkainen sanoi.

Vakuutuslääkärien käänteinen todistustaakka oli lähetekeskustelun myötä tiettävästi ensimmäistä kertaa esillä eduskunnassa. Ronkaisen lakialoitteen on allekirjoittanut 57 kansanedustajaa eri puolueista. Ronkainen jakoikin kiitoksia kollegoilleen hyvästä yhteistyöstä.

– Kiitän kaikkia allekirjoittajia koko puoluekentän laajuudelta. Saamastani valtavasta kansalaispalautteesta on käynyt ilmi, kuinka tärkeä asia on kyseessä. Vakuutetut ansaitsevat oikeudenmukaisemman kohtelun, Ronkainen sanoi.

Seuraavaksi lakialoitetta käsitellään eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

ILKKA JANHUNEN