Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen on tyytyväinen korkeimman oikeuden ehdotukseen, joka on samansuuntainen kuin Ronkaisen aiemmin tekemä lakialoite. – Hallituksen on lopulta saatava aikaan uudistus, joka parantaa pienituloisen kansalaisen asemaa taistelussa vakuutuslääkäreitä vastaan.

Korkein oikeus (KKO) on tänään antanut hallitukselle esityksen lainsäädännön täydentämiseksi siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) tehtäväksi säädettäisiin työtapaturma- ja ammattitautiasioissa antaa KKO:lle pyynnöstä vakuutuslääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja.

KKO:n hallitukselle suunnattu esitys on harvinaislaatuinen, mutta mahdollinen vallan kolmijakoa koskeva poikkeus. Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 4.2 §:n mukaan KKO voi tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä.

Taustalla huoli kansalaisten oikeusturvasta

KKO:n aloitteen taustalla on huoli kansalaisten oikeusturvasta. KKO:lta voi hakea muutosta vakuutusoikeuden ratkaisuun vain, jos kysymys on siitä, oikeuttaako vamma, sairaus tai kuolema työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön mukaiseen korvaukseen, tai siitä, kenen korvaus on maksettava.

Tällä hetkellä ei ole käytettävissä tahoa, joka olisi velvollinen antamaan vakuutusoikeudellisessa asiassa lääketieteellisen lausunnon tai joka antaisi sellaisen vapaaehtoisesti.

KKO:n mukaan puolueettoman asiantuntijan näkemyksen saaminen tarvittaessa parantaisi kansalaisten oikeusvarmuutta. Lisäksi lausuntojen tulisi olla muutoksenhakijoille maksuttomia.

– Valittajien oikeusturva heikentyy merkittävästi, jos he eivät asiantuntijalausunnoista aiheutuvien kustannusten pelossa ryhdy vaatimaan lakisääteisiä oikeuksiaan hakemalla muutosta KKO:sta tilanteissa, joissa siihen olisi perusteita, toteaa KKO.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole viitsinyt korjata epäkohtaa

KKO:n esitys on tarpeellinen, sillä jo vuonna 2014 apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota tuomioistuinten tarpeeseen saada vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja ja totesi, että järjestelmä tai toimielin lausuntojen antamiseksi tulisi saada aikaan viivytyksettä.

Vuosina 2015 – 2016 lausuntoja tuomioistuimille antoivat sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä yliopistolliset sairaanhoitopiirit. Ne kuitenkin ilmoittivat KKO:lle vuonna 2017, etteivät ne enää kyenneet löytämään vapaaehtoisia erikoislääkäreitä lausunnonantajiksi.

Lausuntojen antamista koskeva säädösvalmistelu ei ole vuosien aikana edennyt yhtään mihinkään sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriötä johtaa ministeri Pirkko Mattila (sin.).

”Ihmettelisin, jos hallitus ei reagoi”

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkaisen mielestä KKO:n esitys on ”kova juttu”.

– Ihmettelisin, jos hallitus ei reagoi siihen, että KKO on huomannut aukon laissa.

– Tässä taustalla on se ongelma, että pienituloiset ihmiset eivät pysty vastaamaan vakuutuslääkärin höpinöihin, koska pelkona on se, että rahat loppuvat, jos ei ole mahdollista saada hyvää asianajajaa. Ei siinä pysty kukaan taistelemaan vakuutusyhtiöitä vastaan, Ronkainen sanoo.

Hän on jo useamman vuoden ajan eduskunnassa edistänyt vakuutusyhtiöitä vastaan taistelevien ihmisten asiaa.

Vuosi sitten Ronkainen teki lakialoitteen, joka tähtää siihen, että vakuutusyhtiöiden korvaus- ja eläkepäätökset tehtäisiin lähtökohtaisesti vakuutetun oman lääkärin diagnoosin pohjalta. Tällöin vakuutusyhtiöiden lääkäreillä ei enää olisi mahdollisuutta potilasta näkemättä evätä korvauksia, elleivät he kykenisi lääketieteellisin perustein todistamaan korvaushakemusta olennaisilta osin virheelliseksi.

– Hallituksen on lopulta saatava aikaan uudistus, joka parantaa pienituloisen kansalaisen asemaa taistelussa vakuutuslääkäreitä vastaan, Ronkainen sanoo.

KKO:n aloite kasaa painetta hallitukselle

KKO:n aloite kasaa hallitukselle painetta tekemään esitys, jossa on samoja elementtejä kuin kansanedustaja Ronkaisen aiemmassa lakialoitteessa.

Kansanedustajien lakialoitteet tyypillisesti hautautuvat valiokuntiin eivätkä etene mihinkään.

– Minulle sopii se, että hallitus lopulta reagoisi asiassa, kun KKO on huomauttanut asiasta, Ronkainen sanoo.

SUOMEN UUTISET