Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen on tänään jättänyt aloitteen lain muuttamiseksi siten, että vakuutusyhtiöiden korvaus- ja eläkepäätökset tehtäisiin lähtökohtaisesti vakuutetun oman lääkärin diagnoosin pohjalta.

Vakuutusyhtiöiden lääkäreillä ei pidä olla mahdollisuutta potilasta näkemättä evätä korvauksia, elleivät he kykene lääketieteellisin perustein todistamaan korvaushakemusta olennaisilta osin virheelliseksi.

Lausunto voi määritellä loppuelämän

Lisäksi aloitteessa vakuutuslääkäreille tulisi samat velvoitteet laatia tekemänsä asiakirjat ”kunnian ja omantunnon kautta” kuin muulla terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä.

– On käsittämätöntä, että vakuutuslääkärit voivat laatia lausuntojaan, joilla joissain tapauksissa määritellään koko potilaan loppuelämää, ilman että heidän täytyy käyttää kaikkia muita lääkäreitä koskevia muotovaatimuksia, Ronkainen ihmettelee.

Aloitteeseen nimiä kaikista puolueista

Lakialoite sai kannatusta koko puoluekentän laajuudelta, sillä 60 allekirjoittajan joukossa oli nimiä kaikista eduskuntapuolueista.

Aloitteesta käydään lähetekeskustelu eduskunnan täysistunnossa marras-joulukuun aikana. Lähetekeskustelun jälkeen lakialoite siirtyy käsiteltäväksi eduskunnan määrittelemään valiokuntaan, joka päättää aloitteen jatkosta.

– Asian tärkeydestä kertoo se, että aloitteen allekirjoittajia tuli kaikista puolueista. Vuodesta 2004 lähtien kaikki eduskuntapuolueet ovat tehneet erilaisia valtiopäivätoimia asian tiimoilta hallitus-oppositioasetelmasta riippumatta.

– Vuoden 2016 alussa lakiin tehtiin marginaalisia muutoksia, jotka eivät vaikuttaneet vakuutuslääkärien kohtuuttomaan valtaan kiistää hoitavien lääkärien diagnoosit sekä tapaturmien ja vammojen väliset syysuhteet potilaita näkemättä, Ronkainen kertaa.

SUOMEN UUTISET