Perussuomalaiset on julkaissut uuden periaateohjelmansa. Ohjelma esittelee perussuomalaisuuden suurta ideaa ja isänmaallisen ja kansallismielisen puolueen periaatteita. Ohjelma ei ota kantaa varsinaisiin päivänpoliittisiin teemoihin tai tavoitteisiin.


– Puolueella ei aiemmin ole ollut varsinaista periaateohjelmaa. Nyt koimme sen laatimisen tarpeelliseksi, sanoo puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

Isänmaallinen ja kansallismielinen puolue

Periaateohjelman mukaan perussuomalaiset on isänmaallinen ja kristillissosiaalinen puolue, joka edistää kansallista etua. Perussuomalaiset arvostavat ja haluavat korostaa tavallisten ihmisten ääntä ja roolia politiikassa, kulttuurissa ja historiassa. Kansan ja yksilön ohella myös perhe on tärkeä yksikkö.

– Periaateohjelman lähtökohta on, että perussuomalaiset ajaa ensisijaisesti suomalaisten asiaa. Nykyään vaikuttaa usein siltä, että eroamme tässäkin mielessä kaikista muista maassamme toimivista puolueista, toteaa puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Kansallismieliseen ja isänmaalliseen ajatteluun kuuluu kansallisen ja valtiollisen itsemääräämisoikeuden ohella kansainvälisyys. Suomalaisilla ei ole oikeutta ryhtyä määräilemään muita, eikä muilla ole oikeutta määräillä meitä.

– Suomen pitää kuitenkin saada itse säädellä kansainvälisyyden tasoa ja ilmenemismuotoja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sopimuksista, jotka olennaisesti ja peruuttamattomasti heikentävät itsemääräämisoikeuttamme, on pysyttävä erossa, Halla-aho kertoo.

Sananvapauden puolustajat

Perussuomalaisten periaateohjelmassa otetaan kantaa myös kestävään kehitykseen. Poliittisen toiminnan tavoitteena tulee olla se, että uudet sukupolvet saavat maan, joka on sosiaalisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti ja ekologisesti sekä moraaliselta tasoltaan paremmassa kunnossa kuin tänä päivänä.

Ohjelmassa korostetaan myös perussuomalaisten rohkeutta ja suorapuheisuutta. Puolue kannustaa ihmisiä ajattelemaan rohkeasti itse omilla aivoillaan. Suomalaisilla on kyky tehdä hyviä päätöksiä ja oppia virheistä eikä aikuisia ihmisiä ole puolueen mielestä syytä holhota.

– Sananvapaus on meille erittäin tärkeää. Olemme hyvin huolissamme sananvapauden rajoittamisesta ja valtavirrasta poikkeavien näkökulmien vaientamisesta. Sananvapauden täysimääräinen kunnioittaminen ja avoin yhteiskunnallinen keskustelu kuuluvat jokaiseen kehittyneeseen ja arvokkaaseen yhteiskuntaan, Halla-aho toteaa.

Suomalaisuus on ja tuntuu

Perussuomalaisille muuttunut maailma ei tarkoita sitä, että perusasioista pitäisi luopua. Ohjelmassa todetaan, että suomalainen kulttuuri on kielen, monien tapojen, arvojen, symbolien ja muiden asioiden ainutlaatuinen yhdistelmä.

– Me tunnemme suomalaisuuden sydämessämme, ja se varmasti säilyy siellä maailman muutoksesta huolimatta. Meille suomalaisuudessa ei ole mitään epäselvää, Slunga-Poutsalo vakuuttaa.

Periaateohjelma luettavissa täällä >

SUOMEN UUTISET