Perussuomalaisten TNS-gallupilla lokakuussa teettämän kyselyn mukaan 62 % kaikista suomalaisista on sitä mieltä, että pakolaisten pitäisi lähtökohtaisesti palata kotiin, kun suojelun tarvetta ei enää ole. Vihreät on ainoa puolue, jonka kannattajista vähemmistö – ja heistäkin lähes 50 % – on tätä mieltä.


Kuva: TNS-gallup.


Kuva: TNS-gallup.

– Perussuomalaisten myöhemmin julkaistavassa maahanmuutto-ohjelmassa esitetään perusteetta suojeluasemaa nauttivien ulkomaalaisten laajamittaista paluumuuttoa. Suojeluntarve on systemaattisesti arvioitava uudelleen aina, kun oleskelulupaa uusitaan, ja oleskelulupa on pääsääntöisesti lakkautettava, jos suojelulle ei ole tarvetta, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Lomailua maassa, josta on paettu

Jo nykyinen ulkomaalaislaki (107 §) mahdollistaa suojeluaseman lakkauttamisen, jos sille ei enää ole tarvetta. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan käytännössä koskaan sovelleta.

– Selkeä osoitus suojeluntarpeen olemattomuudesta on esimerkiksi se, että henkilö lomailee tai muusta syystä viettää aikaansa maassa, josta hän on ”paennut”, tai jos hän lähettää sinne lapsensa kulttuuria oppimaan, Halla-aho korostaa.

Paluumuutto hyväksi Suomen taloudelle

Perussuomalaisten mukaan tärkeimpien lähtömaiden – Somalian, Irakin ja Afganistanin – kanssa on luotava toimivat yhteistyösuhteet, jotta niiden kansalaiset voivat hallitusti siirtyä takaisin kotiinsa. Yhteistyö voi sisältää sekä rahallista että asiantuntija-apua kyseisille maille.

– On huomattava, että erittäin heikosta integroitumisesta johtuen työikäinen somali, irakilainen tai afgaani aiheuttaa tällä hetkellä keskimäärin 13 000 euron nettorasituksen Suomen julkiselle taloudelle joka vuosi. Paluumuutolla on siis huomattava myönteinen vaikutus maamme julkiselle taloudelle, Halla-aho toteaa.

Turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttö lopetettava

Hän tähdentää, että samalla palautettavat ihmiset hyödyttävät kotimaataan Suomesta hankitulla koulutuksellaan ja muilla valmiuksillaan.

– Turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttö elintasosiirtolaisuuden kanavana on syytä lopettaa pikaisesti. Tämän sanoo järki, ja sitä mieltä on enemmistö suomalaisista. Puolueista ainoastaan perussuomalaiset on tällä linjalla, Halla-aho muistuttaa.

SUOMEN UUTISET