Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen on jättänyt tänään hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii toimia kansainvälisellä suojeluperusteella myönnettyjen oleskelulupien lakkauttamiseksi sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät suojelua enää tarvitse.

Ulkomaalaislain perusteella pakolaisasema tai toissijaisen suojelun perusteella annettu oleskelulupa voidaan lakkauttaa tilanteessa, jossa oleskeluluvan kriteerit eivät enää täyty.

Enemmistö suomalaisista samaa mieltä

Kansainvälinen suojelu kattaa sekä kiintiöpakolaisina että turvapaikanhakijoina maahan tulleet ihmiset.

– Ei ole tarkoituksenmukaista, että suojelua saaneet henkilöt jäävät asumaan Suomeen pysyvästi. On tärkeää, että erityisesti Euroopan ulkopuolelta tulleet ja Suomeen huonosti kotoutuneet, pakolaisstatuksen tai toissijaista suojelua saaneet henkilöt palaavat kotimaihinsa rakentamaan omia maitaan heti, kun se on mahdollista, Immonen perustelee.

TNS Gallupin lokakuussa tekemän kyselyn mukaan peräti 62 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että lähtökohtaisesti ihmisten tulisi palata kotimaihinsa, jos tarve suojelulle lakkaa.

Norja palauttanut somalialaisia

Norjassa on lakkautettu turvapaikanhakijoiden oleskelulupia sen jälkeen, kun maan hallitus linjasi vuonna 2016, että maahanmuuttoviraston on tutkittava ja tarpeen vaatiessa lakkautettava pakolaisstatuksia sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät enää tarvitse suojelua.

Esimerkiksi Somalia tulkitaan turvalliseksi maaksi, minkä vuoksi somalialaisia on palautettu Norjasta takaisin kotimaahansa.

– Turvapaikkaperusteisen oleskeluluvan väliaikaisuus ja tehokkaasti toimivat palautukset myös todennäköisesti vähentäisivät olennaisesti turvapaikkahakemuksia, eikä Suomi tämän osalta toimisi turvapaikanhakijoille houkuttelevana maana, Immonen toteaa.

Minimittaiset oleskeluluvat käyttöön

Immonen pitää tärkeänä, ettei kansainvälistä suojelutarvetta pidetä keinona siirtää pysyvästi ihmisiä kolmansista maista Eurooppaan.

– Myös uusia oleskelulupia myönnettäessä on pitäydyttävä minimimittaisissa oleskeluluvissa, joita on tarkasteltava kriittisesti uudelleen niiden umpeutuessa.

Suomella rajallinen kantokyky

Suomessa voidaan lakkauttaa pakolaisasema tai toissijaisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa, mikäli henkilö ei ole enää suojelun tarpeessa, jos olosuhteet, joiden vallitessa hänestä on tullut pakolainen, ovat lakanneet olemasta.

Tällainen tilanne voidaan katsoa olevan esimerkiksi silloin, kun henkilön kotimaassa on vakaa ja toimintakykyinen hallitus tai maan turvallisuusolosuhteet ovat muutoin parantuneet.

– Suomen kantokyky on hyvin rajallinen, eikä maailman valtava väestönkasvu tai kolmansien maiden ongelmat helpotu väestönsiirroilla, vaan päinvastoin ennen pitkää romuttavat suomalaisen hyvinvointivaltion. Massamaahanmuutto kolmansista maista korkean elintason Eurooppaan ei ole taloudellisesti, kulttuurisesti eikä ekologisesti kestävää, Immonen sanoo.

SUOMEN UUTISET