Eduskunnassa käsiteltiin tänään puolueiden vaihtoehtobudjetteja. Perussuomalaisten budjetti perustuu oman maan ja kansan hyvinvoinnin varmistamiseen ja oikeudenmukaisuuteen.

– Kansallinen etu on aina perussuomalaisen politiikan lähtökohtana. Tarjoamme työtä, turvaa ja oikeudenmukaisuutta. Ketään ei jätetä yksin, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri painottaa.

Haittamaahanmuutto kitkettävä

Perussuomalaisten keskeisiä linjauksia ovat valtion velkaantumisen lopettaminen ja talouskasvun edistäminen, kansallisomaisuuden suojeleminen ja säilyttäminen jälkipolville sekä julkisen rahanjaon oikeudenmukaistaminen.

– Me perussuomalaiset panostaisimme turvallisuuteen, keventäisimme verotusta ja tekisimme asumisesta ja liikkumisesta halvempaa. Tekisimme myös Suomesta vähiten houkuttelevan Pohjoismaan haittamaahanmuutolle.

Vähemmän velkaa, enemmän oikeudenmukaisuutta

Suomessa talouskasvu on ollut kiitettävää ja työllisyys on noussut. Kasvusta huolimatta hallitus ottaa uutta velkaa 1,4 miljardia euroa.

– Se on muuten saman verran kuin Suomelta menee rahaa pelkästään turvapaikka-ja kotoutuskuluihin muutamassa vuodessa. Ajatelkaa koko valtion ensi vuoden velan määrän verran!

Perussuomalaiset haluaa lopettaa valtion velkaantumisen: lähtökohtana tulee olla, että vain sitä jaetaan, mitä on, eikä syömävelkaa oteta tulevien sukupolvien maksettavaksi.

– Samalla, kun jaetaan sitä, mitä on, on pyrittävä myös kasvattamaan sitä säkkiä, josta jaetaan, jotta jaettavaa olisi enemmän. Tämä tarkoittaa tuottavan suomalaisen työn ja yrittämisen edistämistä.

– Perussuomalaiset ottaisivat jo ensi vuonna noin 173 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus ja samalla antaisimme suomalaisille enemmän, Meri kertoi.

Tuulivoimatuet pois, kehitysapu vapaaehtoiseksi

Perussuomalaisella politiikalla säästettäisiin satoja miljoonia muun muassa haittamaahanmuuton kuluista ja tuulivoimatuista. Lisäksi valtion kassasta maksettaisiin satoja miljoonia vähemmän kehitysapua jo ensi vuonna, kun siirryttäisiin perussuomalaisten laatimaan kehitysapumalliin, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja ruohonjuuritason auttamiseen.

– Perussuomalaiset käyttäisivät huomattavasti vähemmän rahaa kuin hallitus, mutta suomalaiselle jäisi silti paljon enemmän. Vaihtoehtomme sisältää yhteensä noin 1,4 miljardin euron säästöt, mutta nämä säästöt eivät ole tavallisen suomalaisen duunarin, yrittäjän, eläkeläisen, koululaisen, perheen tai työttömän taskuista.

PS ei kiristäisi yhtäkään veroa

Perussuomalaiset eivät kiristäisi verosta, vaan laittaisivat lisää panoksia mm. duunareille, yrittäjille, eläkeläisille ja perheille.

– Perussuomalainen politiikka on oikeudenmukaisuutta! Me otamme sieltä, mihin ei oikeudenmukaisella ajattelulla rahaa tarvita. Perussuomalaiset eivät kiristäisi yhtäkään veroa. Siis ei yhtäkään. Päinvastoin, vaihtoehtomme sisältää lukuisia veronkevennyksiä.

– Suomalaisella kuluu kohtuuton siivu tuloista tällä hetkellä asumiseen, jonka hintaa alentaisimme muun muassa keventämällä lämmityspolttoaineiden verotusta, puuttumalla sähkön siirtohintojen riistovoittoihin, laskemalla kiinteistöverojen raja-arvoja sekä laajentamalla muuttoavustusta. Laskisimme polttoaineiden verotusta ja tekisimme liikkumisesta näin halvempaa. Elämiseen jäisi enemmän rahaa.

Eläkkeiden verotusta alas, omaishoito verovapaaksi

Eläkeläisten asemaa perussuomalaiset helpottaisivat poistamalla taitetun indeksin pienituloisimmilta.

– Lisäksi keventäisimme eläkkeiden verotusta, määräisimme omaishoidontuen verovapaaksi ja poistaisimme lääkkeiden omavastuun pienituloisilta. Lapsiperheille palauttaisimme verovähennyksen.

– Panostaisimme huomattavasti turvallisuuteen esimerkiksi kouluttamalla lisää kenttäpoliiseja ja panostamalla hätäkeskuslaitoksen ja puolustusvoimien henkilöstöön. Emme tarvitse poliiseja Facebook-kyttäämiseen, vaan arjen turvaajia ihmisten pariin vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten torjuntaan ja tutkintaan, Meri painotti.

Koulutusta ja kasvuedellytyksiä pienyrittäjille

Työllisyyteen perussuomalaiset panostaisivat nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa.

– Näin nimenomaan yksinyrittäjälle jää alkuun paremmat mahdollisuudet kasvaa. Loisimme myös oman yrityskannustimen. Mallissamme yritys, joka kasvaa ja palkkaa työvoimaa, mutta ei jaa osinkoja, on vapautettu yhteisöverosta.

– Koulutusta haluamme uudistaa tukemalla elinikäistä oppimista joka sektorilla ja muun muassa kehittämällä oppisopimuskoulutusta. Takaisimme myös laadukkaat lähi- ja kyläkoulut.

Perussuomalaiset aloittaisivat myös pidemmän aikavälin suuremman verouudistuksen, jossa ansiotuloverotusta lasketaan asteittain kohti Ruotsin tasoa. Tavallinen keskituloinen työssäkäyvä ihminen saa Ruotsissa noin 200 euroa kuukaudessa enemmän käteen. Tämä kannustaisi työntekoon ja lisäisi ostovoimaa.

Oikeudenmukaisuuspaketti korjaa räikeimpiä epäkohtia

Perussuomalaiset laativat myös oikeudenmukaisuuspaketin, jolla korjataan räikeimpiä epäkohtia ja varmistetaan kansalaisten oikeusturvan toteutuminen.

– Haluamme antaa epäterveestä sisäilmasta sairastuneille tarpeellisen hoidon ja auttaa ennaltaehkäisemään sairastumisia. Palauttaisimme ruoka-apuun takaisin sen tuen, minkä perussuomalaiset kovalla työllä saivat neuvoteltua, mutta jonka hallitus on nyt poistanut. Lisäksi panostaisimme nuorten mielenterveystyöhön ja eläinsuojeluun, Meri listasi.

– Tätä on siis perussuomalainen Suomi ja oikeudenmukaisuus. Me jaamme yhteisiä varoja takaisin ensisijaisesti omalle kansalle. Vaihtoehtomme on realistinen ja maanläheinen, emmekä edes vaalien alla sorru lupaamaan katteettomia höttölupauksia.

SUOMEN UUTISET