Yrittäjyys ja työllistäminen ovat tärkeässä osassa perussuomalaisten eduskuntaryhmän tulevaa varjobudjettia.

Ryhmä on jättänyt varjobudjettiin liittyen laki- ja talousarvioaloitteet koskien ALV:n alarajan nostoa, uuden kannustavan yritysveromallin käyttöönottoa sekä tuulivoiman tuotantotuen poistamista.

Pienyritysten ALV:n alarajaa nostettava

Perussuomalaisten mielestä arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajan nosto on tehokas keino harmaan talouden torjunnassa ja yrittäjyyteen kannustamisessa. Uudistus parantaisi erityisesti pienyritysten kannattavuutta ja mahdollisuuksia työllistää sekä madaltaisi yrityksen perustamisen kynnystä ja lisäisi näin pienyrittäjien määrää.

Ryhmä edottaa, että arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajaa nostettaisiin nykyisestä 10 000 eurosta 20 000 euroon ja samalla ALV:n niin sanottu huojennusalueen katto nostettaisiin 30 000 eurosta 40 000 euroon.

Voittoja kasvuun ja työllistämiseen

Myös uusien työpaikkojen luominen on keskeistä. Perussuomalaisten ehdottamassa yritysveromallissa pk-yritys, joka palkkaa kahtena peräkkäisenä vuotena vähintään kaksi uutta kokopäivästä työntekijää Suomeen ja lisää työntekijämääräänsä vuosittain vähintään 10 prosentilla, on vapautettu yhteisöverosta niin kauan, kun se ei jaa omistajilleen osinkoja.

– Malli kannustaisi yrityksiä kasvuun sekä siihen, että voitot suunnattaisiin toiminnan edelleen kehittämiseen ja työllistämiseen.

Tuulivoimalta tuet pois

Perussuomalaiset haluaa myös tarkastella yrityksille maksettavia tukia kriittisesti. Eri energianlähteitä tulee kohdella yhtäläisistä lähtökohdista ja poistaa tuulivoiman 232 M€:n tuotantotuki.

– Jos tuulivoimaa ei pystytä tuottamaan markkinaehtoisesti, sitä ei tule tuottaa lainkaan, perussuomalaiset painottavat.

Eduskuntaryhmä muistuttaa myös, ettei tuulivoimarakentamisen haittoja kuten melua, välkettä ja muita haittoja ei ole juurikaan huomioitu.

SUOMEN UUTISET