Työelämä puhututti kauden viimeisellä kyselytunnilla. Oppositio kritisoi muun muassa vientivetoista palkkamallia, mutta jätti kokonaan huomioimatta ne toimet, joita hallitus tekee työperäisen maahanmuuton eteen. Perusuomalaisten työelämä- ja tasa-arvovaliokuntavastaava Jorma Piisinen otti kysymyksessään esille myös maahanmuuttajatyöntekijöiden oikeudet.

Matalapalkkatyövoiman maahanmuutto on Jorma Piisisen mukaan tuonut mukanaan paljon työntekijän hyväksikäyttöä ja kiskonnan kaltaista työsyrjintää. Kyse ei ole yksittäistapauksista vaan laajemmasta ilmiöstä.

– Hallitusohjelmassa tähän kuitenkin puututaan voimakkaasti. Viranomaisvalvontaa tehostetaan ja työelämässä tapahtuvan hyväksikäytön rangaistuksia kiristetään. Tärkeä on myös linjaus siitä, että työperäisen maahanmuuton on vahvistettava julkista taloutta. Tähän liittyy esimerkiksi juuri annettu esitys työperäisen oleskeluluvan 1 600 euron palkkarajasta.

Piisinen kysyi työministeri Arto Satoselta maahanmuuttajatyöntekijöiden turvasta.

– Suojaako tämä hallituksen esitys matalapalkka-aloja hyväksikäytöltä, ja miten se vaikuttaa Suomessa jo tällä hetkellä työntekijän oleskeluluvilla oleviin henkilöihin?

1 600 eurolla tulee jo toimeen

Satonen kertoi eurorajan oleva tuore hallituksen esitys.

– Tämä 1 600 euron raja on tosiaan tällä viikolla täällä eduskunnassa esitelty, ja ymmärtääkseni se sai hyvin laajaa kannatusta koko salin suunnalta. Ajatus tosiaan perustuu, niin kuin kysyjä sanoi, siihen, että se on julkista taloutta vahvistavaa työperäistä maahanmuuttoa. Samaan aikaan se on työvoimatarvetta turvaavaa.

– Se on myös sellainen rahasumma, jolla henkilö voi tulla täällä Suomessa toimeen ilman yhteiskunnan tukia. Tämä on se keskeinen asia. On totta, että se nostaa noin 200 eurolla nykyistä rajaa ja siinä on kolmen kuukauden siirtymä niillä henkilöillä, jotka täällä tällä hetkellä ovat.

– Eli mielestäni tämä on erittäin perusteltu ratkaisu. Sen ohella on tietysti erittäin tärkeätä, että seuraamme koko ajan myös niitä väärinkäytöksiä, joita työperäiseen maahanmuuttoon liittyy. Koska tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, niin on äärimmäisen tärkeää, että se tapahtuu suomalaisten työehtosopimusten puitteissa, Satonen sanoi.

Suomen Uutiset