Saksan uunituore sisäministeri Horst Seehofer kohahdutti lausuttuaan, ettei islam kuulu Saksaan. Liittokansleri Angela Merkel toppuutteli Seehoferin sanomaa. Kun asiaa kysyttiin saksalaisilta, oli tulos kiistaton: vain 22 prosenttia saksalaisista arveli islamilla olevan sijaa Saksassa. Peräti 62 prosenttia saksalaisista asettui Seehoferin kannalle.

Seehoferin lausahduksen on arveltu johtuvan siitä, että hänen kotiosavaltiossa Baijerissa käydään pian aluevaalit. Hallituspuolue kristillisdemokraattien (CDU) baijerilainen sisarpuolue (CSU) menetti liittopäivävaaleissa edustajapaikkoja maahanmuuttokriittiselle vaihtoehtopuolue AfD:lle. Seehoferin arveltiin kosiskelevan AfD:lle valuneita äänestäjiä takaisin.

Politiikkaan keskittynyt aikakausilehti Cicero tilasi aiheesta kyselyn, jonka toteutti tutkimuslaitos Insa. Tutkimuksen mukaan selkeä saksalaisenemmistö ei arvellut islamin kuuluvan Saksaan. Joka kymmenes saksalainen ei osannut ottaa kantaa ja 6 prosenttia ei vastannut millään muotoa kysymykseen.

Nuoret vastaajat poikkesivat vastauksessaan merkittävästi kaikista saksalaisista. Alle 25-vuotiaiden vastaajien näkemys oli melko lailla tasan. 18-24 ikävuoden luokka oli ainoa, missä vastaajien enemmistö puolsi islamin sijaa Saksassa. 37 prosenttia nuorista oli suopea islamille. 36 prosenttia saksalaisnuorista tuki Seehoferin väittämää.

Sen sijaan vastaajan sukupuoli ei näyttänyt tekevän suurta eroa vastauksissa. Pieni poikkeama esiintyi siinä, oliko vastaaja kotoisin entiseltä Itä-Saksan alueelta. Näistä vastaajista vain 16 prosenttia lämpeni islamille. Entisen Länsi-Saksan alueen vastaajista 23 prosenttia oli samaa mieltä liittokanslerinsa kanssa.

Vastaajien puoluekannatus toi selkeät erot. Vihreiden äänestäjät olivat hanakkaimmin antamassa islamille jalansijaa Saksassa. Vihreitä äänestäneistä 43 prosenttia toivotti islamin tervetulleeksi Saksaan. 40 prosenttia vihreiden äänestäjistä suhtautui penseästi kysymykseen. Arvellusti AfD:n äänestäjät olivat herkimmin torppaamassa islamin Saksassa. Peräti 95 prosenttia vaihtoehtopuolueen kannattajista vastasi kysymykseen kieltävästi.

Henri Alakylä