Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä haluaa säilyttää Helsingissä myös tulevaisuudessa painotetut opetusluokat ja mahdollisuuden valita oppilaat luokille. Valtuustoryhmä näkee, että oppilaita ei tule rangaista epäonnistuneen maahanmuutto- ja koulutuspolitiikan seurauksena ja katsoo että yksilölliset lahjakkuudet tulee ottaa myös jatkossa huomioon.

Kaupunki on ajanut jo vuosia tietoisesti kouluja huonoon tilaan, erityisesti epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan ja inkluusion nimissä. Nyt kun ongelmat leviävät silmille, halutaan kurjuutta ulottaa myös ongelmattomiin kouluihin. Kannatamme sitä, että lapset voivat toteuttaa itseään ja edistää lahjakkuuksiaan asuinalueesta riippumatta.” toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Rantanen.

Perussuomalaiset haluavat puuttua juurisyihin, jotka kumpuavat epäonnistuneesta maahanmuutto- ja koulutuspolitiikasta. Helsingin tulee ottaa aikalisä yltiöpäisistä väestötavoitteista ja laittaa resurssit perusopetuksen saattamiseksi kuntoon. Helsingissä käytännössä ongelmat keskittyvät kouluihin, joissa jopa enemmistö oppilaista on vieraskielisiä.

Lapsia ei tule tasapäistää vaan lahjakkaita lapsia on kannustettava antamalla heille mahdollisuuksia harjoittaa ja kehittää lahjojaan. Segregaatiota ei torjuta riistämällä lasten mahdollisuuksia kehittää omia yksilöllisiä vahvuuksiaan.” muistuttaa kaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen Pia Kopra.

SUOMEN UUTISET