Perussuomalaisten vaihtoehto ensi vuoden talousarvioksi lähtee kansallisen edun ja sisäisen solidaarisuuden kulmakivistä. Perussuomalaiset tarjoavat on työtä ja turvaa suomalaiselle sekä oikeudenmukaista politiikkaa, sanoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

Perussuomalaiset haluavat vastuullisena oppositiopuolueena vauhdittaa talouskasvua ja varmistaa, että talouskasvusta pääsevät nauttimaan kaikki kansalaiset.

– Panostamme Suomeen ja suomalaisiin tarjoten oikeudenmukaisemman vaihtoehdon hallituksen politiikalle.

Panostaisimme enemmän Suomeen

Vaihtoehtomme keskeinen tavoite on samaan aikaan saada velanottoa kuriin ja silti varmistaa kasvun edellytykset.

– Ottaisimme velkaa 61 miljoonaa euroa hallitusta vähemmän, mutta kevennämme silti mm. lapsiperheiden, eläkeläisten ja työssäkäyvien verotusta lisäämällä verovähennyksiä kohdennettuna pienituloisimpiin, Meri kertoo.

– Rahoituksen tälle haemme järkeistämällä varojen käyttöä ja ottamalla käyttöön perussuomalaisten kehitysyhteistyömallin. Lisäksi rajoitamme pörssiyhtiöiden pääomatulojen verovapautta. Poistamme suursäätiöiden ja rikkaiden yhdistysten verovapauden pääomatulojen osalta 100 000 euroa ylittäviltä osin.

Perussuomalaisten järkeistämiset kohdistuvat monilta osin maasta ulos suuntautuviin rahavirtoihin.

– Vaihtoehtomme panostaa Suomeen satoja miljoonia euroja hallitusta enemmän.

Asumisen kustannukset eivät saa nousta

Perussuomalainen vaihtoehto koostuu viidestä kokonaispaketista.

Ensimmäisestä paketista löytyy asumisen halpuutuksen malli. Perussuomalaiset katsovat, että on tärkeää säilyttää edellytykset pitää koko maa asuttuna ja varmistaa edellytykset asua ja työskennellä myös suurimpien kaupunkien ulkopuolella.

– Asumisen kustannukset eivät saa nousta. Perussuomalaisen asuntopolitiikan tavoitteena on varmistaa kohtuulliset asumiskustannukset sekä vuokra- että omistusasujille niin verotuksen kuin suorien asumiskustannustenkin osalta ja siksi panostamme niihin, Meri toteaa.

Yrittämistä ilman byrokratiaa

Toinen paketti on yrittäjyys-, työllisyys- ja koulutuspaketti.

– Nostamme työllisyyttä ja parannamme pk-yritysten asemaa. Pk-yrityksiä vauhditamme nostamalla arvonlisäveron alaisen toiminnan alarajaa. Pilotoimme työllistävien pk-yritysten Viron-mallin mukaisen yritysverotuksen.
Uusia yksinyrittäjiä haetaan uudella työtilimallilla, joka mahdollistaa yksinyrittämisen ilman byrokratiaa tasaverolla pankkitilin kautta.

– Pitkäaikaistyöttömiä ja vajaatyökykyisiä haluamme tukea erityisellä toimintaohjelmalla. Nuorten työllistämiseksi panostetaan haetaan mestari-kisälli-oppisopimusmallilla vauhtia työssäoppimiseen, Meri kertoo.

Koulujen ryhmäkokoja pienemmiksi

Perussuomalaiset eivät ole unohtaneet maatalouttakaan, jota tuetaan mm. satovahinkokorvausmallilla ja lomittajien koulutuspaketilla.

– Katsomme myös, että tasa-arvoinen ja laadukas opetus on maamme menestyksen perusta, joten lisäämme resursseja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ja ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulujen huippuosaamisyksiköihin.

Tukea omaishoitajille ja eläkeläisille

Pakettiin numero kolme kuuluvat koti, hoiva ja hoito. Tämä paketti turvaa lasten, nuorten ja ikäihmisten sekä sairastuneiden asemaa monilla eri toimilla.

– Olemme valmiita panostamaan perusturvaan ja omaishoitajien tukemiseen. Emme tekisi KEL-indeksiin sidottujen tukien leikkauksia indeksiä jäädyttämällä. Tästä hyötyvät kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa olevat kuten eläkeläiset ja työttömät. Annamme lisärahaa myös lääkekorvauksiin kaikkein pienituloisimpien lääkekorvausten omavastuun alentamiseksi.

Turvallisuudesta ei tingitä

Paketeista neljä ja viisi löytyvät turvallisuus ja toimenpidepaketti. Perussuomalaiset eivät ole valmiita tinkimään sisäisestä tai ulkoisesta turvallisuudesta – ei edes syrjäseuduilla.

– Lisäämme resursseja poliisille, rajavartiolaitokselle, tullille sekä oikeuslaitokselle, jotta ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä mm. kansalaisten turvallisuuden ja oikeusturvan takaamisessa. Tehostettavaa riittää erityisesti turvapaikkakustannuksissa ja erityisesti vastaanottokustannuksissa, Meri painottaa.

Realistinen ja kannustava vaihtoehto

Perussuomalaisten vaihtoehto budjetiksi ei ole pelkkää sananhelinää.

– Haemme järkeä rahan käyttöön. Vaihtoehtomme on oikeudenmukainen, silti kannustava sekä yrittäjyyttä, työntekoa ja kasvua tukeva ja se ottaa huomioon myös vähävaraiset – sillä Suomen itsenäisyyden juhlavuonna tulee mieleen sanonta, että ”kaveria ei jätetä”. Lisäksi meidän tulee olla aina oikeudenmukaisia – myös varojen jaossa. Tästä voimme varmaan kaikki olla samaa mieltä, Meri sanoo.

– Kuin kirsikkana kakun päälle annamme Suomi 100 -juhlavuonna 100 000 euroa käytettäväksi Rautjärvellä toimivan talvisotamuseon toimintaan. Museo on perustettu Kollaan taistelun ja erityisesti tarkka-ampuja Simo Häyhän kunniaksi kertomaan tulville polville sodistamme ja historiastamme.

SUOMEN UUTISET