Perussuomalaiset vaatii merkittäviä muutoksia maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan. Syksyn kärkihankkeisiin kuuluu myös uudistuksia sosiaalipolitiikkaan, työllisyyteen ja sairastuneiden oikeusturvaan.

Perussuomalaiset vaatii merkittäviä muutoksia maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan sekä palautuskäytäntöihin.

– Turussa tehtiin islamistinen terrori-isku, jossa kuoli kaksi ihmistä ja haavoittui useampi. Teko oli osa sitä loputonta iskujen sarjaa, josta koko Eurooppa on saanut kärsiä viimeisten vuosien aikana, perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho muistuttaa.

Halla-aho toivoo, että kansalaiset viimein ymmärtäisivät, että maahanmuuttopolitiikkaa voi muuttaa vain äänestämällä.

– Ihmiset ovat nyt huomanneet, että hallitsemattomalla maahanmuuttopolitiikalla voi olla seurauksia jopa omalle turvallisuudelle.

Risikon mielestä homma on hallussa

Perussuomalaiset vaatii kielteisten turvapaikkapäätösten saaneiden säilöönottoa. Tämä perussuomalaisten laatima esitys tosin sisältyy jo nykyiseen hallitusohjelmaan, mutta sitä ei ole edistetty hallituksessa.

– Kun kysyin tästä sisäministeri Paula Risikolta, hänen vastauksensa oli, ettei asiaa tarvitse viedä loppuun, koska maahanmuuttopolitiikka on hallinnassa, kansanedustaja Juho Eerola ihmettelee.

Halla-ahon mielestä säilöönotto osaltaan kannustaisi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä palaamaan kotimaihinsa.

– Kansalaiset ovat alkaneet ymmärtää hallitsemattoman maahanmuuttopolitiikan seuraukset jopa omalle turvallisuudelle. Politiikan muuttumiseen voi kuitenkin vaikuttaa vain äänestämällä.

Vaihtoehtoja haukkumisen sijaan

Perussuomalaisen puolueen ytimessä on kansallisen edun ja sisäisen solidaarisuuden edistäminen. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri korostaa, kuinka perussuomalaisille on tärkeintä, että suomalaisten maksamat veroeurot käytetään ensisijaisesti heidän oman hyvinvointinsa rahoittamiseen eikä maailman parantamiseen.

– Syksyn oppositiopolitiikassamme emme kuitenkaan keskity pelkästään haukkumaan hallitusta, vaan esitämme itse vaihtoehtoja.

– Kärkihankkeitamme ovat esimerkiksi suomalaisten työllisyys, oikeudenmukainen sosiaalipolitiikka ja erilaisten kansalaisia kohdanneiden epäoikeudenmukaisuuksien korjaaminen, Meri listaa.

Vakuutuslääkäreille käännetty todistustaakka

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen teki jo keväällä hallitukselle useita uudistuksia sisältävän toimenpidealoitteen vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamiseksi. Aloite ei ottanut tulta alleen hallituksen toimissa.

– Perussuomalaiset ryhtyy syksyllä valmistelemaan lakipakettia, jossa vakuutuslääkäreille tulee käännetty todistustaakka. Kysymys on siitä, että vakuutusyhtiöiden korvauspäätökset on tehtävä lähtökohtaisesti vakuutetun oman lääkärin diagnoosin pohjalta.

– Tällöin vakuutusyhtiön lääkäreillä ei olisi enää nykykäytännön mukaisesti mahdollisuutta evätä korvausta. Vakuutusyhtiö voi vapautua korvauksen maksamisesta vain, jos kykenee todistamaan diagnoosin, jolla korvaus vakuutetulle maksettaisiin, olennaisilta osin virheelliseksi. Tätä uudistusta kutsumme nimellä Lex Ronkainen, Meri kertoo.

Bernerin toimet on pysäytettävä

Perussuomalaisia puhuttaa myös liikenneministeri Anne Bernerin ajama rautateiden yhtiöittämishanke. Berner on pilkkomassa VR:n neljään yhtiöön sekä aikoo avata rautatieliikenteen kilpailulle.

– Perussuomalaiset vaatii Bernerin toimien pysäyttämistä. VR:n yhtiöittäminen on kansallisomaisuuden tuhoamista, joten tällaista pilkkomista ei pidä tehdä.

– Bernerin linja on käytännössä vain valtion tarjoamaa yritystukea ulkomaisille suuryrityksille, joka johtaisi tällaisten yritysten rautatieliikenteen kermankuorintaan, kansanedustaja Ville Tavio varoittaa.

Perussuomalaisten mielestä myös eduskunnan hyväksymä postilain muutos on epäonnistunut. Uusi laki antaa esimerkiksi mahdollisuuden poiketa viisipäiväisestä jakelusta.

Uusia ratkaisuja lapsiperheiden tueksi

Perussuomalaisessa perhepolitiikassa uudistetaan perhevapaita ja säilytetään päivähoito maksullisena. Perussuomalaiset julkaisi kesäkokouksessa perhepoliittisen paketin, joka korostaa perheen roolia, vastuuta ja valinnanvapautta.

Perussuomalaisten perhevapaamalli perustuu pidennettyyn ansiosidonnaiseen vanhempainvapaaseen ja porrastetusti tuettuun hoitovapaaseen. Sekä isän että äidin vapaiden kesto on 3 kuukautta ja vanhempainvapaa, jonka perheet voivat halutessaan jakaa.

– Perussuomalaiset haluaa tarjota perheitä tukevia ratkaisuja. Äitien ei tarvitse siirtyä hoitovapaalta töihin vain sen vuoksi, että esimerkiksi tasa-arvo kasvaisi, kansanedustaja Sami Savio sanoo.

Perussuomalaiset esittävät perustellusti, miksi päivähoidon ei tule olla kaikille maksutonta.

– Muiden puolueiden haluama maksuton päivähoito tulisi lopulta hyvin kalliiksi ja näkyisi korkeina vakuutusmaksuina.

ILKKA JANHUNEN