Eduskunnassa keskusteltiin tänään hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamiseksi. Hallituksen esityksellä leikataan työttömän päivärahaa, mikäli hän ei ole aktiivisuudestaan huolimatta saanut työtä.

Kohtelee eriarvoisesti ihmisiä

Perussuomalaisten Arja Juvonen ja Rami Lehto ovat esittäneet lakiesityksen hylkäämistä. He vaativat jo valiokuntakäsittelyssä, että hallituksen olisi pitänyt vetää lakiesitys kokonaan pois käsittelystä.

– Ihmisen heikoin lenkki on yleensä se, että ei pääse kyykkyyn. Tämä hallituksen esitys vie työttömän syväkyykkyyn. Tämä malli on kyykytysmalli. Esityksessä leikataan työttömän päivärahaa, mikäli hän ei ole aktiivisuudestaan huolimatta saanut työtä. Esitys kohtelee erittäin eriarvoisesti ihmisiä, sillä Suomi on alueena laaja ja kaikilla alueilla ei ole mahdollisuuksia tarjota työtä. Perustuslakivaliokunta on ottanut tähän esitykseen hyvin tiukan kannan ja on todella uskomatonta, että hallitus ei ole tehnyt tästä johtopäätöksiä, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Juvonen.

– Hallituksen tulisi vetää tämä esitys ehdottomasti pois, sillä tässä on erittäin paljon epäkohtia. Tämä esitys on työttömälle loukkaava, leimaa laiskaksi, sillä ikään kuin tämän aktiivimallin sisään on leivottu ajatus siitä, että jos on työtön on laiska. Tämä ei pidä paikkaansa, työttömyys on tragedia ja kestää pahimmillaan vuosia. Työtön tarvitsee tukea ja kannustusta, ei leikkauksia perusturvasta.

Lisää menoja muissa tukimuodoissa

Myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa asiantuntijalausunnot olivat hallituksen esitystä vastaan ja valiokunta antoikin kriittisen lausunnon aktiivimallista.

– Aktiivimallissa henkilön tosiasiallista työkykyä ja mahdollisuutta osallistua eri toimenpiteisiin ei täysin huomioida. Hallitus saa siten syyn leikata myös heiltä, keillä ei ole terveydentilansa vuoksi mahdollisuutta työllistyä. Joka vie viimeisenkin leivän työttömän pöydästä, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Lehto toteaa.

– Hallituksen esitys myös hyvin todennäköisesti lisää menoja muissa tukimuodoista, kuten toimeentulon ja asumistuen muodossa, jotka ovat jo nyt räjähtämässä hallituksen käsiin.

SUOMEN UUTISET