Perussuomalaiset jättivät talousvaliokunnassa eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen sote-uudistuksesta. Esityksessä siirrettäisiin sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastustoimi alueellisille hyvinvointialueille, joiden määrä olisi 21. Esitys on kuitenkin vaikutusarvioiltaan puutteellinen ja asiantuntijalausuntojen mukaan jopa lisää kustannuksia.

Talousvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet kritisoivat hallituksen esitystä sen puutteista. Asiantuntijalausuntojen perusteella sote-uudistuksesta ei ole tehty riittävästi vaikutus- ja riskiarvioita. Tavoite terveydenhuollon toiminnan tehostamisesta ei todennäköisesti toteudu.

Kunnolliset vaikutusarviot puuttuvat

Savo-Karjalan vaalipiiristä kansanedustajaksi nousseen Minna Reijosen mielestä esitys on liian keskeneräinen.

– Tässä ollaan tekemässä Suomen historian suurinta muutosta, ja kunnolliset laskelmat ja vaikutusarviot puuttuvat. Uudistuksen tarkoitus olivat tasapuoliset palvelut, mutta tässä voi käydä ihan päinvastoin. Uudistuksessa ollaan näillä faktoilla erityisen hataralla pohjalla, hän varoittaa.

– Uudistus ei takaa paikallisten terveysasemien säilymistä harvaanasutuilla alueilla. Vastaavasti isojen kaupunkien kulut voivat nousta, Reijonen jatkaa.

Esitys vaarantaisi pienet ja keskisuuret sote-yritykset

– Esitys vaikeuttaisi toteutuessaan pienten ja keskisuurten yksityisten sote-yritysten toimintaa jatkossa, Sakari Puisto huomauttaa.

Etenkin pienempien yritysten mahdollisuudet päästä esityksessä asetettuihin velvoitteisiin olisivat verrattain vaatimattomat, jolloin vaihtoehdoksi voisi jäädä yksityistetyn toiminnon siirtäminen takaisin julkiseksi tai toiminnon siirtäminen suuren yrityksen käsiin. Tällä puolestaan olisi kilpailua ja yritteliäisyyttä haittaava vaikutus.

– Maassamme on arvostettuja, yksityisellä puolella toimivia erikoissairaanhoidon yksiköitä, kuten tekonivelsairaala Coxa ja Sydänsairaala. Sydänsairaalan toimitusjohtajan mukaan hallituksen esitys lamauttaisi sairaalan toiminnan. Meillä ei ole varaa tällaisten huippuyksiköiden toiminnan vaarantamiseen, vaan päinvastoin näiden ja vastaavien uusien yksiköiden kehitysmahdollisuuksiin tulevaisuudessa tulee panostaa, Puisto toteaa.

– Lisäksi on syytä herätä myös tulevaisuuden suomalaisten terveysyritysten korkean arvonluonnin vientimahdollisuuksiin.

Perustuslailliset näkökohdat sivuun

Puisto harmittelee myös, ettei talousvaliokunnan enemmistö halunnut odottaa perustuslakivaliokunnan lausunnon valmistumista. Asiasta äänestettiin kokouksessa, ja tämä kanta runnottiin läpi hallituspuolueiden edustajien äänin.

– Talousvaliokunta ei ole näin ottanut huomioon esitykseen liittyviä perustuslakivaliokunnan kantoja ja niiden mahdollisia vaikutuksia talousvaliokunnan roolin kannalta keskeisiin näkökohtiin. Kiirehtiminen ei ollut tarpeen, koska perustuslakivaliokunnan kannanotto on joka tapauksessa koko eduskuntaa ja valtioneuvostoa sitova. Se valmistunee lähiaikoina.

Sanna Marinin hallitus ajaa sote-mallia täysin eri lähtökohdista kuin edellinen hallitus, Veikko Vallin huomauttaa.

Kustannuksista ei ole hajuakaan

Edellinen malli perustui potilaiden valinnanvapauteen, yrittäjyyteen ja markkinatalouteen.

– Nykyinen malli on lähes sen vastakohta, kuin suunnitelmatalouteen perustuva malli, jossa valtio maksaa ja tuottaa palvelut, ja sote-alan yrityksille jätetään rippeitä.

Uuden mallin vaikutusarviot puuttuvat. Sote-kustannusten noususta heti ja pidemmällä aikavälillä ei ole tietoa, ei myöskään siitä, miten malli vaikuttaa kuntien rahoituspohjaan ja työntekijöiden palkkoihin. On myös epäselvää, miten käy leikkausjonopotilaille.

– Vain siitä on tietoa, että lisää maakuntahallintoa tulee ja epävarmuutta sote-alan työntekijöille. Kuka on kenenkin palveluksessa ja missä, se on hämärän peitossa, Vallin toteaa.

– Hallituksen yritysvihamielinen politiikka ei lakkaa hämmästyttämästä. Taas kerran ollaan pyyhkäisemässä yrittäjät kylmänviileästi sivuun, perussuomalaiset ihmettelevät.

Suomen Uutiset