Perussuomalaiset Naiset ry ei hyväksy ikään, sukupuoleen, uskontoon, ihonväriin tai erilaisuuteen perustuvaa syrjintää. Perussuomalaisten naisjärjestö toivoo kannanotossaan sivistyksen ja hyvien tapojen pääsevän voiton päälle nykyajan kärjekkäässä keskusteluilmapiirissä.

PS-Naiset toteaa kannanotossaan, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö. Yksi ei ole toista parempi. Jokaista ihmistä tulee kunnioittaa ja arvostaa.

– Yhdessä me muodostamme kokonaisuuden, johon kuuluvat kaikki. Meissä on heikompia, jotka tarvitsevat tukea ja vahvoja, jotka jaksavat vetää porukkaa eteenpäin. Jokainen yksilö täyttää oman kohtansa, oli hän millainen hyvänsä.

Huomio naisten asemaan

Jokaisen maan ja valtion tulisi PS-Naisten mukaan tarjota asukkailleen turvallinen elinympäristö ja tukea heikompiosaisia kansalaisiaan, jotka eivät itse pysty pitämään itsestään huolta, kuten vammaisia, sairaita, vanhuksia ja lapsia.

– Myös naisten asemaan ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon on kiinnitettävä huomiota. Suomessakin näissä asioissa on edelleen kehitettävää, ja on tärkeää, että mitkään virtaukset ulkomailta eivät pääse meidän arvojamme horjuttamaan. Annetaan hallitukselle työrauha. Hallitusohjelmassa on monta tärkeää asiaa hoidettavaksi, sanoo Perussuomalaiset Naiset ry:n puheenjohtaja, kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa.

Käytöstavat opitaan kotona

Perussuomalaiset Naiset ry uskoo sivistykseen ja hyviin käytöstapoihin. Sivistykseen kuuluu toisen ihmisen huomioiminen ja itsensä kehittäminen. Toisten haukkuminen ja negatiivinen keskustelu estävät hedelmällisen vuorovaikutuksen toisten kanssa.

Hyvät käytöstavat pohjautuvat toisen ihmisen kunnioittamiseen. Käytöstavat opitaan kotona. Jokaisella on mahdollisuus kehittyä ihmisenä paremmaksi ja auttaa toisia itse kullekin suoduilla taidoilla ja voimavaroilla. Tutkimusten mukaan toisten auttaminen ja hyvän tekeminen tuottavat tekijälleenkin iloa.

– Toivomme sivistyksen, hyvien käytöstapojen ja hyväntahtoisuuden pääsevän voitolle nyky-yhteiskunnan koukeroissa. Toisten kannustaminen, auttaminen ja empatia luovat polkua parempaan tähän päivään ja huomiseen, PS-Naiset toivoo.

Suomen Uutiset