Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä otti tänään pitämässään ryhmäpuheenvuorossa kantaa valtioneuvoston tiedonantoon, jota oppositio ei ilmeisesti ole lukenut – oppositiohan uhosi jo ennalta esittävänsä epäluottamusta tiedonannon sisällöstä huolimatta. Mäkelä toivoi, että tämänpäiväisen keskustelun jälkeen hallitus saisi viimein työrauhan ja pääsisi toteuttamaan hallitusohjelmaa.

Hallitus työskentelee hallitusohjelman kirjausten mukaisesti määrätietoisesti yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi yhteiskunnassa. Sen ohjelma sisältää eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelän mukaan lukuisia konkreettisia kirjauksia aihepiiriin liittyen.

– Tämä on selvää kaikille, jotka ovat vaivautuneet lukemaan ohjelman. Oppositio ei ole läksyjään lukenut, vaikka aikaa on ollut kaksi ja puoli kuukautta, Mäkelä totesi.

– Myös tänään eduskunnan käsiteltävänä oleva valtioneuvoston tiedonanto on tainnut jäädä oppositiossa lukematta. Sieltähän uhottiin jo ennalta, että epäluottamusta tullaan esittämään – oli tiedonannon sisältö sitten millainen hyvänsä.

Kotoutumisjärjestelmä uudistetaan

Tiedonanto on asiakirja, jossa tarkennetaan hallitusohjelmaan tähän liittyen jo kirjattuja asioita ja periaatteita sekä konkretisoidaan jo suunniteltuja toimenpiteitä.

– Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä edistääkseen hallitus muun muassa toteuttaa maahanmuuttajanaisten työelämään osallistumisen lisäämisen toimintaohjelman ja torjuu maahanmuuttoon liittyvää työperäistä hyväksikäyttöä.

– Hallitus pyrkii nostamaan maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumisastetta varhaiskasvatuksessa. Kotoutumisjärjestelmä kokonaisuudessaan uudistetaan kotoutumiseen paremmin velvoittavaksi, Mäkelä kertoi.

Kunniaväkivaltaa torjutaan

Kunniaan liittyvää väkivaltaa torjutaan. Mäkelä totesi, että Suomessa tulee noudattaa Suomen lakia, eikä Suomen laki hyväksy sellaisia käytäntöjä.

– Lisäksi hallitus laatii poikkihallinnollisen tasa-arvo-ohjelman sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi ja naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Nyt myös miesten ja poikien tasa-arvon näkökulma huomioidaan.

– Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista valvotaan, kuurojen ja viittomakielisten komission työ toteutetaan. Ikäihmisten oikeuksien toteutumista vahvistetaan ja heidän osallistumismahdollisuuksiaan tuetaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Haluamme nähdä tasa-arvon laajana yhteiskunnallisena asiana, sanoi Mäkelä.

Opposition rasismikortti

Koko kesän ajan oppositio on median avustuksella aktiivisesti heristellyt rasismikorttia yhden puolueen ministerien mustamaalaamistarkoituksessa.

– Rasismin käsitteen hallitus ymmärtää seuraavasti: rasismi perustuu yksilöiden tai ihmisryhmien määrittelyyn alempiarvoiseksi esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella.

– Perustuslaissa määritellään, ettei ketään saa syrjiä lueteltujen henkilöön liittyvien syiden perusteella. Tähän syrjintäkieltoon on sitouduttu hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmassa tai hallituksessa ei siten ole rasismia. Perussuomalaiset ovat hallitukseen lähtiessään sitoutuneet hallitusohjelmaan.

– Hallitusohjelmaa ei tässä tiedonannossa tulla avaamaan, eikä siihen ole mitään aihetta, Mäkelä sanoi.

Sananvapaus kuuluu myös poliitikoille

Avoin ja erilaisia näkökulmia sietävä keskustelukulttuuri on perusta yhteiskunnalle. Sananvapaus kuuluu Mäkelän mukaan kaikille, myös poliitikoille, ja sananvapaus koskee paitsi myönteisinä, vaarattomina tai yhdentekevinä pidettyjä niin myös loukkaavia, järkyttäviä ja huolestuttavia tietoja ja ajatuksia.

– Yhteiskunnallisista ongelmista ja vaikeistakin asioista täytyy voida keskustella ilman jatkuvaa huolta siitä, kuka keksii tänään loukkaantua ja keiltä kaikilta joudun huomenna anomaan anteeksiantoa. Mielekäs ja realistinen keskustelu esimerkiksi maahanmuutosta käy nimittäin mahdottomaksi, jos jokainen maahanmuuttoon liittyvä kriittinen mielipide tulkitaan vihapuheeksi tai rasismiksi, Mäkelä huomautti.

Koko rasismin käsite on sumentunut

Nykyinen woke-kulttuuri, jossa mikä tahansa lautapeleistä jäätelöpuikkoihin on jonkun mielestä rasismia, onkin johtanut koko rasismin käsitteen sumentumiseen.

– Aikamme kuvasta kertoo jotain se, että vuoden 2022 tieteentekijän mukaan vaatimus asioiden tarkasta määrittelystä on äärioikeistolaista.

– Miten tältä korkean tason suomalaisen tieteentekijän lausunnon pohjalta sitten edes voidaan keskustella rasismista, vihapuheesta tai maalittamisesta, jos niitä ei saa edes määritellä? Mäkelä ihmetteli.

Jengirikollisuus kasvanut huolestuttavasti

Hallituksen työlistalla on paljon isoja asioita, esimerkiksi valtion krooniseen yli varojen elämiseen ja pohjoismaisesta linjasta poikkeavan löysemmän maahanmuuttopolitiikan aiheuttamiin ongelmiin puuttuminen.

– Konkreettinen esimerkki näistä ongelmista on jengirikollisuus, joka on päässyt kasvamaan huolestuttaviin mittasuhteisiin Suomessa. Siinä, kuten muissakin maahanmuuton aiheuttamissa epäkohdissa, on nähtävissä yhteisiä piirteitä muihin länsimaihin.

– Monesti on kysymys raa-asta väkivallasta, ryöstöistä ja nöyryyttämisestä. Teoissa on nähtävissä myös kantaväestöön kohdistuvia rasistisia piirteitä, jotka on tuomittava yhtä jyrkästi kuin muukin rasismi.

– Kyse on aidoista ja ajankohtaisista ongelmista, joiden uhreiksi joutuu koko ajan ihmisiä. Samaa ei voida sanoa 15 vuotta vanhoista nettikirjoituksista tai 7 vuotta vanhoista yksityisviesteistä, Mäkelä totesi.

Perussuomalaiset tuomitsee väkivallan

Pari päivää sitten järjestettiin myös mielenosoitus maan demokraattisesti valittua hallitusta vastaan. Mielenosoituksessa oli avoimesti esillä äärijärjestöjä, vihasymboleita ja jopa ministereihin kohdistettu uhkaus.

– Perussuomalaiset tuomitsevat tällaisen jyrkästi. Poliittisella väkivallalla tai sen uhalla ei ole sijaa Suomessa, ja sellainen on päättäväisesti torjuttava.

– Vaadin ja pidän selvänä, että tämän keskustelun aikana kuulemme mahdollisesti jo eri ryhmien puheissa selvän irtisanoutumisen tuollaisesta toiminnasta.

– ”Pelasta Suomi” oli perussuomalaisten vaalilause. Tänään käytävän keskustelun jälkeen hallitus toivottavasti saakin työrauhan ja pääsee toteuttamaan hallitusohjelmaa. Nyt on korkea aika mennä eteenpäin ja keskittyä isänmaan asioiden kuntoon laittamiseen, Mäkelä toivoi puheenvuoronsa päätteeksi.

Suomen Uutiset