Hallitus lisää vastatoimia erityisesti maahanmuuttajanaisten, ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden kohtaamaan syrjintään.

– Hallitus toteuttaa muun muassa maahanmuuttajanaisten työelämään osallistumisen lisäämisen toimintaohjelman ja torjuu maahanmuuttoon liittyvää työperäistä hyväksikäyttöä. Lisäksi hallitus pyrkii nostamaan maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumista varhaiskasvatuksessa ja sitoutuu torjumaan kunniaan liittyvää väkivaltaa, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä luettelee.

Hallitus laatii poikkihallinnollisen tasa-arvo-ohjelman sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi ja naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Nyt myös miesten ja poikien tasa-arvon näkökulma huomioidaan. Lisäksi vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista valvotaan ja ikäihmisten oikeuksien toteutumista vahvistetaan.

Hallitusohjelmassa ei ole rasismia

Mäkelä kertoo hallituksen ymmärtävän rasismin perustuvan yksilöiden tai ihmisryhmien määrittelyyn alempiarvoiseksi esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Myös perustuslaissa määritellään, ettei ketään saa syrjiä edellä mainittujen syiden perusteella.

– Tähän syrjintäkieltoon on sitouduttu hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmassa tai hallituksessa ei siten ole rasismia. Perussuomalaiset ovat hallitukseen lähtiessään sitoutuneet hallitusohjelmaan.

SUOMEN UUTISET