Pääministeri Petteri Orpo, opetusministeri Anna-Maja Henriksson, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä valtiovarainministeri Riikka Purra esittelivät tänään tiedonantoa niistä toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tiedonannossa on mainittu paljon toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi. Monet toimista nojaavat hallitusohjelmaan, mutta mukana on myös uusia toimia. Hallitus ohjaa niille riittävät resurssit budjettiriihessään menokehysten puitteissa.

– Tiedonanto on poliittisten kompromissien tulos, mutta korostan sitä, että niin minä, perussuomalaiset ja me kaikki olemme kokonaisuudessaan tiedonannon takana, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo.

Tiedonannossa linjataan luottamuksen yhteiskunnasta ja hyvistä väestösuhteista. Purra korostaa, että kyse on molemminpuolisista hyvistä suhteista.

– Yhteiskunnassa kaikki väestöryhmät osallistuvat – oikeuksien ja velvollisuuksien kautta – siihen, että kaikilla on tässä maassa turvallista ja hyvä olla. Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja tasa-arvo pitää ymmärtää laajasti.

Eduskuntakäsittelyyn ensi viikolla

Purran mukaan tiedonannon valmistelun prosessi on ollut sangen pitkä. Tiedonantoa varten on toteutettu laajoja kuulemisia valtiosihteerien kesken. Lisäksi kaikki hallituksen ministerit ovat antaneet mukaan oman panoksensa.

Tiedonannossa käsiteltäviä asioita on kirjattu myös hallitusohjelmaan, mutta nyt asioita tarkennetaan ja täsmennetään. Tarkoituksena on Purran mukaan alleviivata, missä hallitus näiden asioiden suhteen seisoo.

Hallitus on antanut tiedonannon eduskunnalle, jossa sitä käsitellään ensi viikolla käynnistyvällä syysistuntokaudella.

SUOMEN UUTISET