Perussuomalaisten uusi kansanedustaja Jaana Strandman kiittää uutta hallitusohjelmaa, joka edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä luo elinvoimaa maakuntiin. Strandman pitää yrittäjyyttä kaikkien suomalaisten yhteisenä etuna.

Vahvassa ja välittävässä Suomessa yrittäminen ja työnteko kannattavat ja kannustavat ja samalla luovat maakuntiin elinvoimaa. Hallitusohjelman toteuttaminen alkoi heti, kun valtiovarainministeri julkaisi budjettiehdotuksen, jossa julkista taloutta laitetaan kuntoon. Ehdotuksessa parannetaan yrittäjyyden edellytyksiä ja kannustetaan työn vastaanottoa.

– Uusi hallitus tunnistaa yrittäjyyden ja työelämän murroksen ja näkee uudet, monimuotoiset yrittäjyyden muodot sekä yksinyrittäjyyden. Tuleva hallitus edistää palkkatyön ja yrittäjämuotoisen työn yhteensovittamista. Yrittäjyyden edistäminen on meidän kaikkien suomalaisten etu, uskoo Jaana Strandman.

– 260 miljoonan euron panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat odotettuja ja tärkeitä. Lisärahoitusta on kohdennettu erityisesti yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseen.

Pienyrittäjien asema työllistäjinä tunnustetaan

Suomessa on noin 275 000 pk-yrittäjää, jotka ovat merkittävässä asemassa työpaikkojen kehittymisen suhteen. Pk-yrittäjälle työntekijä on tärkeä osa tuottavaa yritystä, ja kasvumahdollisuuden lisäämiseksi tarvitaan myös oppisopimuskoulutusta.

– On merkityksellistä, että paikallisen sopimisen laajentaminen kaikkiin yrityksiin on kirjattu hallitusohjelmaan. Tämä kertoo asian tärkeydestä. Lisäksi sosiaaliturvan uudistaminen työn vastaanottamiseen kannustavaksi luo pohjan meidän kaikkien hyvinvoinnille. Ohjelmassa selkiytetään myös määräaikaista sopimista sekä asialliseen syyhyn perustuvaa irtisanomista. Kaikki nämä toimenpiteet vahvistavat yritystoimintaa.

Hallitus sitoutuu purkamaan yrittäjyyttä haittaavaa byrokratiaa, ja sääntöviidakkoa helpotetaan sujuvoittamalla mm. lupa- ja kaavaprosesseja. Hankintojen osalta ohjelmassa otetaan kantaa kilpailutusten jakamiseen pienempiin osiin sekä rajoitetaan verorahoilla toimivien kuntayhtiöiden toimintaa, jolloin myös paikalliset pk-yrittäjät pystyvät kilpailutuksiin osallistumaan.

Yritysverotus ei kiristy

Kilpailutukset tulee pystyä ennakoimaan huomattavasti aiemmin, jotta yrityksillä on mahdollisuus resursoida kalustoa ja työntekijöitä hankkeisiin.

– Yritysverotuksen pitäminen nykytasolla on hyvä ja välttämätön toimenpide, koska korkojen ja hintojen nousu luo jo riittävän epävarmuuden yrityksiin. Kasvua tukevia palveluita sekä yritysneuvontaa kohdennetaan yksinyrittäjille, mikroyrittäjille ja aloittaville yrittäjille, Strandman sanoo.

Hallitusohjelman tahtotilana on vahvistaa taloustaitojen opetusta ja yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla. Ammatillisten oppilaitosten tulee vastata työelämän tarpeisiin eri alueilla ja tuottaa Suomen kriittisille aloille työvoimaa. Koulutuksen ja yritysten saumaton yhteistyö on avain työvoiman saatavuudessa – veto- ja pitovoimassa.

Tänään vietetään valtakunnallista Yrittäjän päivää.

Suomen Uutiset