Perussuomalaisten kansanedustaja Mira Nieminen kysyy, onko hankintaneuvonnan rahoitus pienentymässä radikaalisti. Hankintaneuvonta on edistänyt erityisesti pienten yritysten pääsemistä mukaan julkisiin hankintoihin ja tukenut pienten kuntien toteutettuja kilpailutuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt vuodesta 2017 Suomen Yrittäjille 280 000 euroa valtionavustusta julkisten hankintojen tarjoajille eli yrityksille suunnattuun neuvontatehtävään.

Hankintaneuvontaan on saatu rahoitusta momentilta Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille.

Vuoden 2024 talousarviossa momentin rahamäärä on pienenemässä 4,4 miljoonasta eurosta vajaaseen 2,8 miljoonaan euroon.

Tärkeää pienille yrityksille

Hankintaneuvonta on edistänyt erityisesti pienten yritysten pääsemistä mukaan julkisiin hankintoihin ja tukenut pienten kuntien toteutettuja kilpailutuksia.

– Etenkin mikro- ja pk-yrityksille hankintaosaamiseen liittyvä neuvonta on ollut tärkeää ja asia korostuu lähitulevaisuudessa, jossa on odotettavissa hyvinvointialueiden sekä kuntien kilpailutusmäärien kasvua, Nieminen sanoo.

Asiassa on herännyt yhteinen huoli suomalaisten yrittäjien kanssa.

– Onko TEM:n rahoittaman hankintaneuvonnan rahoitus pienentymässä radikaalisti vuonna 2024 ja
mitä toimenpiteitä on mahdollisesti ajeltu korvaaviksi keinoiksi tukea yrittäjyyttä tältä osin? Nieminen kysyy.

SUOMEN UUTISET