Puheenjohtaja Riikka Purran (ps.) mukaan PS on täysin sitoutunut yhdenvertaisuuteen, syrjimättömyyteen ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Hallitus valmistelee paraikaa tiedonantoa yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, ja PS on työssä mukana. Tiedonanto ei Purran mukaan tarkoita muutoksia hallitusohjelmaan. Hän toteaa myös, ettei PS-ministereillä ole tarvetta enempään ripittäytymiseen tai nöyristelyyn.

Purra kirjoittaa:

Perussuomalaiset on täysin sitoutunut hallitusohjelmaan ja hallituksen toiminnan periaatteisiin, kuten yhdenvertaisuuteen, syrjimättömyyteen ja oikeusvaltioperiaatteeseen.

Kuten olen sanonut koko ajan, perussuomalaisten suoriutumista hallituksessa ja ministereinä voi ja kannattaa arvioida sillä perusteella, miten olemme näissä tehtävissä onnistuneet. Sen sijaan koko kesän jatkunut hysteerinen perussuomalaisten ajojahti esimerkiksi 15 vuotta vanhojen, kontekstistaan irrotettujen ja yksityishenkilönä kirjoitettujen somekommenttien tai typerien yksityisviestien perusteella on toinen asia. Hallitukselta odotetaan toimia maan konkreettisten ongelmien ratkaisemiseksi – kuten juuri käynnistyvää budjettiprosessia ja tärkeitä lainsäädäntöhankkeita – eikä opposition tai oikeistohallitusta muuten vastustavien tahojen pillin mukaan säntäilyä.

Hallitus valmistelee paraikaa tiedonantoa yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, ja olemme työssä mukana. Valtiosihteereistä koostuva työryhmä on toistaiseksi kuullut useita tahoja. Tiedonanto ei peruuta yhdestäkään hallitusohjelman kirjauksesta. Se kuitenkin selvästi olisi monien haaveena. Hallituksella on pitkään ja hartaasti neuvoteltu hyvä ohjelma, jossa on kaikille mieluista ja kaikille epämieluista. Sitä ei yksinkertaisesti voi alkaa vesittää.

Mitä tulee rahoitukseen ja uusiin toimiin, Suomi tekee ja on vuosikausia tehnyt huomattavan paljon sekä maahanmuuttajien kotoutumista edistäviä että syrjinnän vastaisia toimia (esim. MIPEX-indeksin mukaan toiseksi eniten maailmassa Kanadan jälkeen). Ilmeisen tehottomasti toki, koska sen paremmin kotoutuminen kuin viime viikkojen perusteella myöskään syrjinnänvastaisuus eivät ole riittävästi edenneet.

Vastaavasti esimerkiksi Suomessa asuvien maahanmuuttajien tyytyväisyys on huippuluokkaa ja – vastoin kovimmin huudettua väitettä – Suomi ei näyttäisi metodologialtaan kelvollisten tutkimusten perusteella olevan erityisen rasistinen maa, itse asiassa päinvastoin. Lisäksi on syytä muistaa, että hyvät väestösuhteet edellyttävät myös maahanmuuton aiheuttamien ongelmien tunnustamista ja niihin puuttumista.

Näiden tosiseikkojen esiintuominen ei puolustele minkäänlaista rasismia tai syrjintää.

Mikäli hallituspuolueet pääsevät kuitenkin uusista tehokkaista toimenpiteistä tai välttämättömistä kohteista yhteisymmärrykseen, niille varmasti löytyy uudelleenkohdentamisen kautta rahoitusta jostakin tehottomammasta hankkeesta.

Mitä tulee vaatimuksiin ”aktiivisesta katumisesta”, minulla, Rydmanilla tai muilla ministereillämme ei ole enempää tarvetta ripittäytyä tai nöyristellä sen paremmin opposition kuin yhden hallituspuolueenkaan toiveesta. Toimimme tehtävissämme ministeriltä vaadittavalla tavalla hallituksen toisena suurena puolueena, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden ja kaikkien lakien mukaan, ja hallitusohjelmaa noudattaen. Myös perussuomalaisen puolueen linja täyttää nämä vaatimukset.

Vahva toiveemme on päästä eteenpäin toteuttamaan sitä mandaattia, joka hallitukselle on suotu.

SUOMEN UUTISET