Valtioneuvosto on vastannut tänään opposition välikysymykseen ministeri Wille Rydmanin asemasta. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron esitti kansanedustaja Jenna Simula. Simulan mukaan keskustelun ytimessä on kysymys oikeusvaltiosta ja sananvapaudesta – arvoista, jotka ovat keskeisiä demokraattisessa yhteiskunnassamme.

Jenna Simula näkee journalismin merkittävän roolin vallan vahtikoirana ja tiedonvälittäjänä.

– Tämä on tärkeää, mutta on myös tunnustettava, että sen mukana tulee vastuullisuus ja velvollisuus tarkistaa tietojen paikkansapitävyys, erityisesti silloin, kun kyseessä ovat vakavat syytökset yksilöä kohtaan.

– Ministeri Rydman on joutunut tilanteeseen, jossa häntä on syytetty erinäisistä teoista, ja nämä syytökset ovat levinneet laajalle median kautta. Nyt on esitetty väitteitä, että hän olisi mustamaalannut yksityishenkilöitä ja mediaa.

Jokaisella on sananvapaus

Simula korostaa puheessaan sananvapauden merkitystä.

– Perustuslain mukaan jokaisella on sananvapaus. Jokaisella, niin tavallisella henkilöllä kuin ministerilläkin, on oikeus puolustautua syytöksiä vastaan. Tämä on oleellinen osa oikeusvaltiota. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Se on yksi demokraattisen yhteiskunnan peruspilareista ja olennaista oikeusvaltion toimivuuden kannalta.

– Ministeri Rydmanin oikeus puolustaa itseään ja kyseenalaistaa häntä vastaan esitettyjä väitteitä on siis perustuslaillinen oikeus.

– Tämä ei ole merkki ministerin arvovallan ja näkyvyyden hyväksikäytöstä taikka poliittisen valta-aseman väärinkäytöstä – vaan siitä, että hän käyttää hänelle kuuluvaa oikeutta suojata omaa mainettaan ja kunniaansa.

Syyttömyysolettama on oikeusvaltion keskeinen periaate

Simulan mukaan on välttämätöntä, että säilytämme yhteiskunnassamme oikeudenmukaisuuden periaatteet.

– Ministeri Rydmanin toiminta on ollut myös avoimen oikeusprosessin alainen, eikä tämän johdosta ole asiassa ollut aihetta epäillä Rydmania rikoksesta. Oikeusvaltiossa syyttömyysolettama on keskeinen periaate. On kohtuutonta tuomita henkilöä pelkkien syytösten perusteella ilman oikeudellista näyttöä.

Rydman on hoitanut salkkuaan kiitettävästi

Simula painottaa, että ministeri Rydmanin asema hallituksessa perustuu luottamukseen.

– Ministeri Rydman on hoitanut ministerin salkkuansa kiitettävästi ja hänen takanaan on perussuomalaisten luottamus.

– Ministeri Rydman on osoittanut poikkeuksellista johtajuutta ja sitoutumista tehtävässään. Ministeri Rydmanin vahva talousosaaminen ja strateginen ajattelu ovat olleet avainasemassa Suomen talouspolitiikan kehittämisessä. Ministeri Rydman on ottanut esimerkiksi tärkeäksi prioriteetikseen panostukset itäisen Suomen elinvoiman lisäämiseksi.

– Rydmanin toiminta elinkeinoministerinä kansainvälisesti ei ole myöskään jäänyt huomaamatta. Hänen kyvykkyytensä luoda ja vahvistaa tärkeitä kauppasuhteita on ratkaisevaa Suomen taloudellisten etujen edistämisessä ulkomailla. Kansainvälisesti ministeri Rydmania arvostetaan luotettavana ja ammattitaitoisena neuvottelijana. Hänen toimintansa on edistänyt Suomen mainetta luotettavana kauppakumppanina ja innovatiivisena taloutena. Rydmanin kyky rakentaa luottamusta on keskeinen tekijä Suomen kansainvälisessä menestyksessä.

SUOMEN UUTISET