Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että huoltovarmuuden ja yhteiskunnan kriittisten toimintojen kannalta tärkeä infrastruktuuri tulee pitää valtion hallinnassa.

– Julkinen valta on lähihistoriassa yhtiöittänyt monia toimintojaan. Tämä voi olla perusteltua aloilla, joissa valtio kilpailee yrittäjien kanssa ja etenkin, jos ala ei ole kansallisen turvallisuuden kannalta olennainen. Yhtiöittäminen ei saa kuitenkaan olla itsetarkoitus, vaan valtion huoltovarmuus ja keskeinen infrastruktuuri on pidettävä eduskunnan ja hallituksen ohjauksen sekä pysyvän valtionomistuksen piirissä.

Perussuomalaiset Nuoret esittää, että valtionyhtiöistä liikelaitoksiksi otettaisiin energiatoimitusten erityistehtäväyhtiö Baltic Connector Oy, lentoasemayhtiö Finavia Oyj, luotsiyhtiö Finnpilot Pilotage Oy,
varuskuntaruokalayhtiö Leijona Catering Oy, raideliikenneinvestointiyhtiö Pohjolan Rautatiet Oy, postiyhtiö Posti Group Oyj, huoltovarmuuspalveluita tarjoava erityistehtäväyhtiö Suomen Erillisverkot Oy, viljan varastointi- ja käsittely-yhtiö Suomen Viljava Oy, rautatieliikenneyhtiö VR-Yhtymä Oy ja julkinen mediayhtiö Yleisradio Oyj.

Lisäksi Perussuomalaiset Nuoret esittää valtion omistusjärjestelyiden tarkoituksenmukaisuuden kokonaisvaltaista selvitystä huoltovarmuuden ja kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.

SUOMEN UUTISET