Juha Sipilä toisti pääministerinä ollessaan usein, että ”valtion tase on laitettava töihin”. Tällä hän tarkoitti valtio-omisteisten yritysten taseen käytön aktivoimista. Valtion ei tulisi tyytyä vain passiiviseen omistamiseen. Sipilän aloitteesta perustettiin Vake Oy eli valtion sijoitus- ja kehitysyhtiö vuonna 2018. Sen toimitusjohtajaksi nimitettiin Taneli Tikka, joka oli Tieto Oyj:n innovaatiojohtaja. Hänen vuosiansiot olivat noin 350 000 €.

Vaken tarkoitus oli investoida valtion osakkeiden myyntituloista osa yrityksiin, jotka edistävät rakennemuutosta ja innovaatioita. Vakelle siirrettiin vajaat puolet Posti Groupin osakkeista ja kolmannes Altian osakkeista. Lisäksi Vake omistaa noin kahdeksan prosenttia Nesteen osakkeista.

Monet asiantuntijat ihmettelivät Vaken perustamista ja ilmeisesti silloinen hallituspuolue kokoomus ei pitänyt hankkeesta. Valtiolla oli jo ennestään useita sijoitus-, rahoitus- ja kehitysyhtiöitä. Vaken toiminta on ollut hyvin vähäistä koko ajan.

Selvitysmies esittää lopettamista

Eduskuntavaalien jälkeen vaihtui hallitus. Valtioneuvoston kanslia sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) asettivat kesäkuussa 2019 Jouni Hakalan laatimaan selvitystä valtion sijoitus- ja kehitysyhtiöistä. Selvitys valmistui syyskuussa ja herätti suurta huomiota. Sitä ennen toimitusjohtaja Tikka oli eronnut tehtävistään. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Paula Laine.

Selvitysmiehen raportissa ehdotetaan tylysti Vaken lopettamista ja yli kahden miljardin euron arvoisen osakepääoman palauttamista valtiolle. Antti Rinteen hallitus pohtii parhaillaan Vaken kohtaloa. Juha Sipilän ”kuningashankkeelle” saattaa tulla nolo loppu.

Valtiolla liikaa sijoitusyrityksiä

Vake oli varsin outo hanke. Monet näkivät ongelmana sen roolin sijoitus- ja kehitystoiminnassa. Valtiolla on jo ennestään useita yrityksiä tällä alueella. Niitä ovat Solidium Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy eli Tesi, Business Finland ja Finnvera Oy. Lisäksi myös ministeriö TEM myöntää rahoitusta pk-yrityksille. Ilman Vakeakin näitä yrityksiä on liikaa ja toiminta osittain päällekkäistä.

Solidium Oy on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö. Sen omaisuuden arvo on noin kahdeksan miljardia euroa. Se omistaa osan monista suurista suomalaisista pörssiyrityksistä. Erikoista on, että Solidiumin salkusta puuttuvat Nesteen ja Fortumin osakkeet. Valtioneuvoston kanslia hallinnoi Fortumin ja Nesteen omistuksia, ja Vaje osaa valtion Nesteen osakkeista.

Viennin ja pk-yritysten edistämistä

Suomen Teollisuussijoitus Oy eli Tesi on valtion kokonaan omistama pääomasijoitusyhtiö. Se pyrkii edistämään kasvuyrityksiä ja innovaatioita. Tesi sijoittaa rahastoihin ja lisäksi suoraan yrityksiin.
Business Finland perustettiin vuoden 2018 alussa. Se syntyi Tekesin ja Finpron fuusiosta. Business Finland tarjoaa rahoitusta ja neuvonantoa lähinnä pk-yrityksille. Tarkoituksena on edistää yritysten kasvua ja tuottavuutta. Tätä tuetaan myös tutkimustoiminnalla.

Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Sen tarkoitus on täydentää rahoitusmarkkinoita tarjoamalla yrityksille lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Keskeisiä tavoitteita ovat edistää vientiä ja pk-yritysten kasvua. Finnvera perustettiin jo vuonna 1999 fuusioimalla Kera Oy ja Suomen valtiontakauskeskus. Finnveran takaukset vientiluotoille ja yritysten rahoitukselle ovat hyvin suuret. Suhteessa bruttokansantuotteeseen ne ovat EU-maiden suurimmat noin 30 prosenttia. Takuiden riskeihin valtiolle on kiinnittänyt huomiota jopa EU:n komissio.

Sipilän suuresta ideasta tarpeeton hanke

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että Suomen valtio osallistuu yritystoiminnan rahoitukseen poikkeuksellisen laajalti ja monen instituution kautta. Näiden toiminnassa on myös päällekkäisyyttä. Hallituksen olisi kiireellisesti aloitettava selvitys siitä, onko näin laaja osallistuminen tarpeen ja kuinka suuret ovat valtion riskit.

Sipilän suuri idea Vaken perustamisesta tuntuu kuitenkin täysin tarpeettomalta hankkeelta. Selvitysmiehen raportin mukaisesti Vake on syytä lopettaa nopeasti.

HEIKKI KOSKENKYLÄ