Perussuomalainen Nuoriso on huolissaan Yleisradion monimuotoisuuskoulutuksiin liittyvien kustannusten ja monimuotoisten rekrytointien salailusta. Perussuomalaisten nuorisojärjestö näkee julkisrahoitteisen Ylen toiminnan rapauttavan valtionmedian uskottavuutta ja luotettavuutta.


– Uskomatonta, että suomalaisten verovaroilla rahoitetaan vasemmistolaista propagandaa. Ylen tehtäviin ei kuulu poliittisten ideologioiden edistäminen, moittii Perussuomalaisen Nuorison 1. varapuheenjohtaja Marcus Toppari.

Erikoista jaottelua

Media on uutisoinut, kuinka Yle järjestää työntekijöilleen koulutuksia, joissa “tunnistetaan omat syrjivät ajattelutavat”. Sen lisäksi Yle maksaa palkkioita toimittajille haastateltavien syntyperän mukaan sekä rekrytoi työntekijöitä ilman ansioluettelon vaatimista, mikäli heiltä löytyy Ylen “kaipaamia näkökulmia”.

– Haastateltavien valikoiminen sukupuolen, ihonvärin tai seksuaalisen suuntautumisen mukaan ei lisää tasa-arvoa. Yleläiset eivät vaikuta uskovan näiden ihmisten näkyvän tai etenevän yhteiskunnassa omilla meriiteillään, toteaa Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Lauri Laitinen.

Rahoitus uusiksi

Järjestö yhtyy Ylen hallintoneuvoston perussuomalaisten vaatimukseen saada selvitys Ylen koulutuksista ja rahankäytöstä.

– Mikäli Yle ei kykene olemaan avoin rahankäytöstään suomalaisille, on sen rahoitusta leikattava entistä ankarammin ei-lakisääteisten, ideologisten huuhaahankkeiden karsimiseksi.

SUOMEN UUTISET