Lahden Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmä esittää, että Lahden kaupunki ei tarjoa SPR:lle uusia tiloja vastaanottokeskuksen toiminnan jatkamista varten, eikä varsinkaan erityistä tukea tarvitsevien osastolle.

– Lahti on jo osansa tehnyt maahantulijoiden tulvan hoitamisessa ja huolehtii muulla tavoin monipuolisesti sen jälkihoidosta ja tämän hetken kustannuksista omalta osaltaan, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Rami Lehto muistuttaa.

Kaupungin toimitilajohtaja Mauri Koistisen vastauksessa ”Lahti kantaa oman vastuunsa turvapaikanhakijoista ja heidän kotouttamisestaan”.

– Kaupunki työskentelee tiiviissä yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa, jotta laillisesti Suomessa oleskelevat turvapaikanhakijat tai oleskeluluvan saaneet saavat Lahdessa ne tarvittavat palvelut, joihin heillä on oikeus. Lahden maahanmuuttopolitiikka ja siihen liittyvä lainsäädäntö perustuu maan hallituksen linjaamiin tavoitteisiin, EU:n yhteiseen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan sekä kansainvälisiin sopimuksiin.

Hoitojonoissa suomalaisten ohi

Perussuomalaisten valtuustoryhmälle tämä ei käy.

– Hennalan vastaanottokeskuksen 100-200 asukasta aiotaan siis sijoittaa vuokra-asuntoihin, kodinomaisiin tiloihin Lahdessa. Meille valtuutetuille ei olla kerrottu mitään, aikooko Lahden kaupunki olla mukana turvapaikanhakijoiden sijoittelussa ja ohittavatko turvapaikanhakijat asuntojonoissa muut.

– Miten sitten heidän terveydenhoito ja valmistava ja muu koulutus? Kuinka paljon näistä tulee kaupungille kustannuksia tulevaisuudessa? Puhumattakaan pitkäaikaistyöttömien sakkomaksuista. Jatkoa on tulossa myös 20:lle erityistä valvontaa ja psykiatrista tukea vaativalle turvapaikanhakijalle. Nämä henkilöt menevät tietysti hoitojonoissa suomalaisten edelle, kun pääsevät yksityiselle puolelle, ja kysynkin vaikuttaako tämä lahtelaisten hoitoon pääsyyn, kun lääkärit ja psykiatrit siirtyvät julkiselta puolelta yksityiselle puolelle hoitamaan turvapaikanhakijoita? Lehto kysyy.

Laittomasti maassa olevien määrä kasvaa

Lehto muistuttaa, että Supon apulaispäällikön mukaan jihadistinen alamaailma on juurtunut Suomeen ja poliisi on luokitellut useita Päijät-Hämeessä oleskelevia turvapaikanhakijoita vaarallisiksi.

– Huoli on myös siitä, että aikuisia miehiä koulutetaan suomalaiskouluissa alaikäisten joukossa. Onhan selvitetty, että jopa 65 % niin sanotuista alaikäisistä valehtelee ikänsä.

– Kun vielä tiedetään, että suurin osa hakijoista tulee saamaan kielteisen päätöksen, on suuri riski, että kyseiset henkilöt jäävät kaupunkiimme oleilemaan laittomasti ja elättäen itsensä kyseenalaisin keinoin. Tämä on suuri turvallisuusriski ja rasittaa myös virkavallan resursseja. Pelolle ei saa antaa valtaa, mutta miksi lahtelaisissakin tapahtumissa nykyään ajetaan kuorma-autoja alueiden tukkeeksi ja turvaksi?

”Maamme ei kestä tätä”

Lehto ihmettelee kaupungin virkamiesten vähättelevää asennetta kasvaviin riskeihin.

– Mitä sanovat meidän virkamiehet? Hei me tienataan tällä, kun valtio maksaa lystin. Niin me veronmaksajat maksamme lähes miljardilaskun ja se on pois myös kunnilta loppupelissä.

– Jos kunnat ottavat avosylin turvapaikanhakijoita vastaan ja antavat vastaanottokeskuksille tiloja, niin se vain lisää maamme vetovoimaisuutta pakolaisten silmissä, kun heidät otetaan avosylin vastaa. Maamme ei kestä tätä nyt, eikä varsinkaan tulevaisuudessa, Lehto painottaa.

Afrikka vyöryy Eurooppaan

Perussuomalaisten valtuustoryhmä muistuttaa, että maailmassa on tällä hetkellä noin 7,5 miljardia asukasta ja YK:n raportin mukaan maailman väkiluku kasvaa miljardilla vuoteen 2030 mennessä. 2050 väkiluku olisi arvioiden mukaan jo 10 miljardia ja vuosisadan lopussa yli 11 miljardia. Maapallon väkiluku tuleekin kasvamaan 50 %:lla reilussa 80 vuodessa.

– Samaan aikaan Afrikan väestön kasvu jatkuu nopeammin. Arvioiden mukaan Afrikan väestömäärä nelinkertaistuu 4,4 miljardiin vuosisadan loppuun mennessä. Pakolaisia oli 2015 lopussa yli 65 miljoonaa henkilöä ja pelkästään 2015 pakolaisten määrä kasvoi lähes kuudella miljoonalla henkilöllä ja onkin arvioitu, että vuosisadan puolessa välissä pakolaisia olisi jopa satoja miljoonia.

– Nyt moni sanookin, että kehitysapua pitäisi lisätä, jottei ihmisten tarvitsisi lähteä pakolaisiksi. Suomi on maksanut kehitysapua vuosien 1990 ja 2016 välillä lähes 20 miljardia euroa. Siis pelkästään Suomi yksinään. Koko maailman kehitysyhteistyön määrä oli vuonna 2016 noin 129 miljardia euroa ja se on tällä vuosituhannella kaksinkertaistunut, kun inflaatio valuuttakurssit huomioidaan. Samaan aikaan Suomen kehitysyhteistyön kasvu euroissa oli vielä suurempaa. Ja silti, samaan aikaan pakolaisten määrä on kasvanut rajusti, Lehto huomauttaa.

SUOMEN UUTISET