Tämä valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko pyrkii toteuttamaan hallitusohjelman tavoitetta kehittää käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi, totesi perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen.

– Tällaisia toimintoja ovat muiden muassa turvallisuusviranomaisille tehtävä yhteinen paikkatietoalusta, josta selviää kulloinenkin tilannekuva. Pidämme hyvänä myös selontekoon sisältyvää tavoitetta yritystoiminnan mahdollisuuksien kehittämisessä.

Tiedonkeruun laatuvaatimukset yhdenmukaisia

Hakkaraisen mielestä yksi erinomainen esimerkki tällaisesta on metsävaratiedon tehokkaampi hyödyntäminen, mikä on tehokas keino lisätä metsätalouden harjoittamista.

– Toisaalta tällaisissa hankkeissa tulee huolehtia siitä, että henkilötiedot luovutetaan järjestelmään vain siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeen. On myös olennaista, että tiedonkeruun laatuvaatimukset ovat kaikille toimijoille ja koko maassa yhdenmukaiset.

Ihmisten liikkumista ei pidä kytätä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on joiltakin osin erittäin huolestunut niistä ei-toivotuista vaikutuksista, joita digitalisaatioon sekä hallituksen tavoitteisiin liittyy.

– Yksi tällainen uhka pahimmasta päästä on kansallinen satelliittipaikannusjärjestelmä, joka mahdollistaa yleiseen käyttöön paikannuspalvelut, eli ihmisten liikkumiseen liittyvän kyttäysjärjestelmän, perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Teuvo Hakkarainen huomautti.

Ei paranna autoilijoiden asemaa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee, että tällaisilla uudistuksilla ei paranneta suomalaisten autoilijoiden asemaa.

– Uudistuksen takaa pilkistää ruuhkamaksujen käyttöönotto tulevaisuudessa. Tällaista kehitystä perussuomalaiset vastustavat voimallisesti, niin nyt kuin jatkossakin, Hakkarainen painottaa.

– Samalla on huomioitava se uhkakuva, että ulkopuolisten tahojen mahdollisuus puuttua liiaksi kansalaisten yksityiselämään kasvaa.

”Sääntelyn lisäämistä tuskin kukaan kaipaa”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että lainsäädäntöä on uudistettava – ainakin osittain – nyt selonteossa kerrottujen tavoitteiden varmistamiseksi.

– Tässä yhteydessä tulee huolehtia siitä, etteivät ne luo uuden sääntelyn tarvetta liiaksi. Sääntelyn lisääntymistä tuskin kukaan kaipaa, Hakkarainen totesi.

SUOMEN UUTISET