Perussuomalaisten kansanedustaja ja parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän jäsen Jari Ronkainen on tänään jättänyt työryhmän väliraporttiin eriävän mielipiteen koko perussuomalaisen eduskuntaryhmän puolesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti helmikuun alussa työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot tulevaisuutta ajatellen. Työryhmässä on ollut edustus jokaisesta eduskuntaryhmästä.

Esityksessä edelleen haittoja ja uhkia

Tätä perussuomalaisten eduskuntaryhmä on pitänyt alusta alkaen erinomaisena asiana. Asianomaisen työryhmän toimikauden toiminta-ajaksi on asetettu 28.2.2017-28.2.2018. Kyseisen parlamentaarisen työryhmän on edelleen tarkoitus jatkaa työskentelyä liikenteen päästövähennystoimenpiteistä.

– Perussuomalaisten työryhmä näkee nyt tehdyssä esityksessä edelleen uhkia ja haittapuolia. Väliraportin mukaisilla uudistuksilla ei edelleenkään paranneta suomalaisten autoilijoiden asemaa isossa kokonaiskuvassa, sillä esityksessä edelleen mukana oleva polttoaineveron ohjausvaikutus uhkaa nostaa henkilöautoilun kustannuksia ja heikentää suomalaisen raskaan liikenteen kilpailukykyä, sanoo edustaja Ronkainen.

Ruuhkamaksut heikentävät työnteon kannattavuutta

Etenkin perussuomalaisten työryhmä on huolissaan siitä, että tosiasiallisesti maaseutu ja muut vähäväkiset maamme alueet on jätetty väliraportissa kokonaan huomiotta, sillä tutkimuksissa on todettu, että juuri polttoaineverot koskettavat rajuimmin maaseudun asukkaita.

– Toisaalta haluamme omassa politiikassamme olla ryhmänä edelleen johdonmukaisia – ja tämän johdosta suhtaudumme kriittisesti myös ruuhkamaksujen käyttöönottoon nyt ja tulevaisuudessa, Ronkainen sanoo.

– Itse asiassa perussuomalaisten työryhmässä nähdään, että ruuhkamaksun käyttöönotto tilanteessa, jossa todellisia muita vaihtoehtoja ei ole, heikentää työnteon kannattavuutta sekä lisää tosiasiallista verorasitusta.

Painostusta EU:n suuntaan

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää huomiota myös erinäisiin käytännön toimenpiteisiin. Tämän johdosta ryhmä kuuluttaa hallitukselta nykyistä aktiivisempaa roolia Euroopan unionin suuntaan, kun kyse on liikenne- ja ilmastopolitiikan sektoreista.

– Liikenne- ja ilmastopolitiikan ratkaisuja ei pidä missään tapauksessa maksattaa kansalaisilla, Ronkainen painottaa.

SUOMEN UUTISET